Ett steg närmare arbetslivet

  Anslut dig som studerandemedlem i YTK-Föreningen! Du får till ditt förfogande alla de medlemsförmåner som föreningen erbjuder, och du har nytta av dem i arbete som sker redan under studierna och vid sidan om studierna. Studerandemedlemsskapet är grattis!

  Studerandemedlemskap

  0

  Studerandemedlemskapet och arbetslöshetskassan

  Som studerandemedlem hör du inte automatiskt till arbetslöshetskassan. Om du börjar sommarjobba eller arbetar vid sidan om studierna, kan du ändå ansluta dig som komplett medlem i YTK.  Då försäkrar du dig också i händelse av arbetslöshet. Till arbetslöshetskassan kan du ändå ansluta dig, först när du är i ett anställningsförhållande. 

  Det lönar sig att vara medlem i arbetslöshetskassan, om du utför arbete ens då och då minst 18 timmar i veckan. Redan arbete som utförts vid sidan om studierna, till exempel sommarjobb, samlar in det s.k. arbetsvillkoret och därigenom din rätt att få en inkomstrelaterad dagpenning som är större än Fpa:s grunddagpenning. Om arbetsvillkoret uppfylls under studierna, kan du vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning genast när du utexaminerats, även om du inte heller skulle få arbete genast efter avslutade studier. 

  Endast genom att höra till arbetslöshetskassan kan du för ett högre stöd än grunddagpenningen i händelse av arbetslöshet. Gör ett kalkylexempel  för hur mycket du skulle få i dagpenning om du blev arbetslös. 

  Aktuellt

  Information om studerandemedlemskapet

  • Vad betyder studerandemedlemskap?

   Om du är en studerande, kan du ansluta dig som medlem till YTK-föreningen utan att vara medlem i kassan. Då får du alla de medlemsförmåner som YTK-föreningen erbjuder till ditt förfogande, med allt från försäkringar till rabatter som erbjuds av samarbetspartnerna.

  • Vem kan ansluta sig?

   Var och en som är en studerande person i Finland och minst 16 år kan bli medlem.

  • Hur mycket kostar ett studerandemedlemskap?

   Studerandemedlemskapet är grattis från och med 1.1.2019.

  • Hör en studerandemedlem till arbetslöshetskassan?

   Nej, det gör han eller hon inte. Enbart en studerandemedlem är inte försäkrad i händelse av arbetslöshet. Om du arbetar eller sommarjobbar, lönar det sig för dig att bli komplett medlem i YTK, och då hör du också till Allmänna arbetslöshetskassan YTK. Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan, när du är i ett anställningsförhållande, och det lönar sig, när du ens ibland arbetar minst 18 timmar i veckan.

  • Vad händer med studerandemedlemskapet, när jag slutar studera?

   När dina studier avslutas, kan du fortsätta som studerandemedlem ännu till årets slut. Ifall du genast hittar arbete efter avslutade studier, så kom ihåg att ansluta dig till arbetslöshetskassan. Då uppdateras ditt studerandemedlemskap till komplett medlem, Därefter är du försäkrad även i händelse av arbetslöshet och du kan dra nytta även av alla föreningens förmåner.

  • Jag fick en arbetsplats, vad ska jag ta i betraktande?

   Om du ännu inte är en komplett medlem i YTK, och du alltså inte hör till arbetslöshetskassan, så anslut dig genast när ditt anställningsförhållande träder i kraft. På så sätt börjar du genast samla in det arbetsvillkor som krävs för inkomstrelaterad dagpenning för dig i händelse av arbetslöshet. Läs mera om utkomstskyddet för arbetslösa.

   Se för råd att ingå ett arbetsavtal och andra omständigheter som hör samman med ett anställningsförhållande.

  Följ oss på sociala medier

  Linkki kyselyyn