Ett steg närmare arbetslivet

  Anslut dig som studerandemedlem i YTK-Föreningen! Du får till ditt förfogande alla de medlemsförmåner som föreningen erbjuder, och du har nytta av dem i arbete som sker redan under studierna och vid sidan om studierna. Studerandemedlemsskapet är grattis!

  Studerandemedlemskap

  0

  Studerandemedlemskapet och arbetslöshetskassan

  Som studerandemedlem hör du inte automatiskt till arbetslöshetskassan. Om du börjar sommarjobba eller arbetar vid sidan om studierna, kan du ändå ansluta dig som komplett medlem i YTK.  Då försäkrar du dig också i händelse av arbetslöshet. Till arbetslöshetskassan kan du ändå ansluta dig, först när du är i ett anställningsförhållande. 

  Det lönar sig att vara medlem i arbetslöshetskassan, om du utför arbete ens då och då minst 18 timmar i veckan. Redan arbete som utförts vid sidan om studierna, till exempel sommarjobb, samlar in det s.k. arbetsvillkoret och därigenom din rätt att få en inkomstrelaterad dagpenning som är större än Fpa:s grunddagpenning. Om arbetsvillkoret uppfylls under studierna, kan du vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning genast när du utexaminerats, även om du inte heller skulle få arbete genast efter avslutade studier. 

  Endast genom att höra till arbetslöshetskassan kan du för ett högre stöd än grunddagpenningen i händelse av arbetslöshet. Gör ett kalkylexempel  för hur mycket du skulle få i dagpenning om du blev arbetslös. 

  Information om studerandemedlemskapet

  Aktuellt

  Följ oss på sociala medier

  Linkki kyselyyn