Mot det nya – utnyttja karriärplaneringstjänsten gratis för medlemmarna

Mazhr grundar sig på att föra fram de egna verifierade styrkorna och färdigheterna som en del av karriärplaneringen och jobbsökandet. En bra självkännedom är det första steget för en lyckad karriärplanering och  Mazhrs algoritm hjälper dig med att gå i rätt riktning. Inom jobbsökandet hjälper de egna veriefierade styrkorna och potentialen till med att uttrycka det egna kunnandet i ord och med att framstå till fördel för dig.

Som medlem i YTK-Föreningen får de 1500 första startpaketets test gratis (värde 89,90 €)! ​​​​​​​Se din förmånskod i tjänsten OMA+. Startpaketet innehåller två psykologiska test: Personlighet och arbetsbeteendet samt Värden och motivation.

Så här drar du nytta av Mazhr-tjänsten:

  1. Visa upp och dela ditt eget kunnande  med Mazhr-kortet. Mazhr-kortet är ett digitalt CV, med vars hjälp du ökar ditt värde på arbetsmarknaden. Med Mazhr-kortet kan du visa dina egna styrkor och din potential som verifierats genom testen.  Bygg med Mazhr-korten det som tilltalar dig och dela det för rekryterarna och ditt nätverk​​​​
  2. Identifiera din potential genom att utföra Mazhr-testen. Startpaketet innehåller två viktiga psykologiska test: Personlighet och arbetsbeteende samt Värden och motivation.

    Som medlem i YTK-Föreningen får de 1500 första startpaketets test gratis! Startpaketets värde är 89,90 €.
  3. Planera din karriär med hjälp av egenskapen Maz me. ​​​​​Med hjälp av Mazhrs testresultat kan du identifiera hur dina karaktärsdrag och egenskaper passar för kraven av tusentals olika arbetsuppgifter i Mazhr-tjänsten. I samma avdelning hittar du också lediga arbetsplatser.  Du kan till och med finna en helt och hållet ny inriktning för din karriär!

Linkki kyselyyn