Träning på nätet i att söka jobb

Den här tjänsten finns endast för kompletta medlemmar i YTK, sådana som hör både till arbetslöshetskassan och YTK-Föreningen. Även studentmedlemmarna i YTK-Föreningen kan utnyttja tjänsten.

Tjänsten är finskspråkig

Som komplett medlem har du möjlighet att delta i Cimson Koulutuspalveluts utbildning på nätet i att söka jobb, där du får entusiasm och idéer för jobbsökandet. När du fått koderna kan du i en månads tid studera i din egen takt oberoende av tid och plats.

Utbildningen på webben kan kompletteras med individuell handledning. Då ger utbildaren dig i slutet av träningen en handledande respons om de dokument för jobbsökandet och den virtuella intervju som du gjort.

Fr.o.m. 1.9.2019 kan man genom träning också uppfylla aktivitetsförutsättningen enligt aktivitetsmodellen. För att du ska få ett intyg över att ha genomgått träningen, ska du välja träning med handledning. När du ha har genomgått träningen och du har fått personlig coaching, meddelar coachen (handledaren) det till YTK-Föreningen. Därefter skickar vi åt dig ett intyg, som ska lämnas till den som betalar ut förmånen.

TyönhakuRedi - Lätt, redig och en entusiasmerande guide

  1. Inledning och anvisningar
  2. Branscher och yrken
  3. De egna styrkorna i ord
  4. Kunnandet fram
  5. Jobbsökande effektivt
  6. Jobbsökandets texter
  7. Arbetsintervju och videopresentation
  8. Följande steg, en plan

Linkki kyselyyn