Vår telefonservice är stängd  på fredagar tills 28.8.

Stöd för jobbsökandet

Vi känner till utmaningarna för jobbsökandet och vi vill för vår del stötta och underlätta ditt jobbsökande. Som komplett medlem i YTK drar du nytta av de många tjänsterna som stöder jobbsökandet.


Cimson koulutuspalvelut -logo.

Träning på nätet i att söka jobb

Som komplett medlem har du möjlighet att gratis delta i  utbildning på nätet i jobbsökande, hos Cimson Koulutuspalvelut (Cimson Utbildningstjänst), där du får entusiasm och idéer för jobbsökandet. (Bara på finska).

Mentoritas-logo.

En karriärplanare

En karriärplanerare och en coach i arbetslivsfärdigheter till din tjänst – välj just de samarbetsmetoder som lämpar sig för dina behov – och du är genast många steg närmare målet för ditt arbetsliv! (Bara på finska.)

Linkki kyselyyn