Stöd för jobbsökandet

Vi känner till utmaningarna för jobbsökandet och vi vill för vår del stötta och underlätta ditt jobbsökande. Som komplett medlem i YTK drar du nytta av de många tjänsterna som stöder jobbsökandet.


Rekryklubi

Rekryklubi-evenemangen ger dig aktuell information om jobbsökandet, tips för att identifiera och komma fram med ditt eget kunnande samt kontakter med arbetslivet. (Bara på finska.)

Träning på nätet i att söka jobb

Som komplett medlem har du möjlighet att gratis delta i  utbildning på nätet i jobbsökande, hos Cimson Koulutuspalvelut (Cimson Utbildningstjänst), där du får entusiasm och idéer för jobbsökandet.

Tillbaka till jobben

Ifall du har blivit uppsagd eller hotas av att bli uppsagd, kan du komma med i  ett stödprogram för jobbsökande, som ordnas i samarbete mellan YTK-Föreningen, ManpowerGroup och Right Management, som ger träning för ett effektivt och resultatbringande jobbsökande.

En karriärplanare

En karriärplanerare och en coach i arbetslivsfärdigheter till din tjänst – välj just de samarbetsmetoder som lämpar sig för dina behov – och du är genast många steg närmare målet för ditt arbetsliv! (Bara på finska.)

Linkki kyselyyn