Utlottningens regler

Dessa regler följs i utlottningen som ordnas för de som har lämnat fullmakt för e-faktura under november.

1. Arrangör

Utlottningens arrangör:

YTK -Yhdistys (YTK -Föreningen )”utlottningens arrangör”

Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa

2. Deltagande och behörighet för deltagande

I utlottningen kan delta alla i Finland bosatta medlemmar i YTK -Föreningen, vilka ha lämnat fullmakt för e-faktura under november i OMA+.

De som arbetar inom YTK -Yhdistys (YTK -Föreningen) kan inte delta i utlottningen.

3. Tiden för deltagande 

Alla som har lämnat fullmakt för e-faktura mellan 1.11.-30.11.2021 kan ta med i utlottningen. Registreringar som gjorts utanför tävlingstiden beaktas ej.

4. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täyttämällä arvontasivulle yhteystietonsa.

5. Priserna

Priserna är GoGift presentkort (värde 100 €). I priser utlottas 5 st.

Ett pris kan inte bytas ut, omvandlas till pengar eller överföras till en annan person. Järjestäjä vastaa arvonnan kuluista. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetun palkinnon toiseen vastaavan arvoiseen.

6. Utlottning

Utlottningen förrättas 15.12.2021. Vinnarna meddelas personligen per e-post inom några dagar efter att utlottningen skett.

Arrangören betalar omkostnaderna som eventuellt ska betalas för priserna. 

Vinnaren kan, om så önskas, vägra att ta emot priset. Vinnarnas namn publiceras ej. 

7. Arrangörens ansvar 

Mottagaren av ett pris befriar Arrangören från ansvar, som gäller skada eller förfång, som orsakas eller som hävdas ha orsakats av deltagandet i denna utlottning eller av att ta emot eller använda priset. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna kan inte i någon situation överskrida värdet eller mängden av de priser som nämns i dessa regler.

Arrangören ansvarar inte för eventuella tryckfel, fel som finns i deltagarnas kontaktinformation eller för hinder att delta i utlottningen, mottagandet av ett pris eller användning av det, på grund av teletekniska orsaker.

De ovan nämnda ansvarsbegränsningarna begränsar inte en sådan ersättningsskyldighet, som inte kan uteslutas eller begränsas med stöd av lagstiftningen om konsumentskydd, produktansvarslagen eller annan tvingande lagstiftning.

8. Behandling av personuppgifter

YTK -Yhdistys (YTK -Föreningen) behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för YTK -Yhdistys ry.

9. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till det material som använts för att genomföra utlottningen och de därmed förknippade immateriella rättigheterna tillhör arrangören eller Samarbetspartnern. Det är förbjudet att använda allt material som hänför sig till utlottningen utan skriftligt tillstånd i förväg av Arrangören.

10. Ändring och tolkning av reglerna​​​​​​​

Arrangören förbehåller sig rätten till ändring av reglerna. Om eventuella ändringar av reglerna meddelas på YTK -Föreningens webbplats. Arrangören kan även rätta eller ändra reglerna för att korrigera eventuella tryck- och andra fel under tiden för deltagandet i tävlingen. Eventuella oklarheter, som hänför sig till tillämpningen och tolkningen av utlottningsreglerna, avgörs av Arrangören.

Linkki kyselyyn