Exempel: Mobbning, undervärdering och uppsägning i strid med arbetsavtalslagen

Kundberättelse

"Efter ett tag kunde jag bara stirra in i väggen."

Riitta 59 år, försäljare

Jag arbetade för en kioskentreprenör som ständigt gjorde sig skyldig till olika brott mot kollektivavtalet. Jag har varit kioskägare själv väldigt länge och jag vet mycket väl vad som är okej och vad som inte är det. Min chef var irriterad över att jag visste hur saker och ting skulle göras och att jag konsekvent tog upp dessa överträdelser. Hen mobbade och undervärderade mig varje dag på ett sätt som klart motsvarar alla drag för mobbning arbetsplatsen.

När jag sedan var sjukledig på grund av ett fysiskt besvär, skickade min chef oväntat ett sms där hen meddelade att hen sade upp mig av produktionsekonomiska skäl. Jag var förbryllad och bad chefen att skicka meddelandet om uppsägning till mig per post. Men hen meddelade ändå att hen antingen kommer för att överlämna det personligen till mig eller väntar att jag kommer till kiosken så att hen kan ge det till mig direkt. Jag sa att jag var sjukskriven, och att jag inte vill att hen kommer hem till mig.

Sms med meddelande om uppsägning kändes som att det knäckte kamelens rygg, för chefen har länge betett sig riktigt illa mot mig. Jag upptäckte att jag var riktigt nedstämd på grund av meddelandena och efter ett tag kunde jag bara stirra in i väggen. Framför allt är jag orolig för att förlora mitt jobb, eftersom jag också vet att det inte är så lätt att hitta ett nytt jobb i min ålder. Helt vanliga vardagsrutiner har blivit nästan omöjliga att genomföra. Lyckligtvis märkte en vän till mig min depression och uppmanade mig att gå till doktorn.

Doktorn har varit ett stort stöd för mig de senaste månaderna. Hen har hjälpt mig att samla mod och styrka att gå till jobbet och möta chefen som väntar där med meddelandet om uppsägning. Jag har aldrig befunnit mig i en liknande situation tidigare och jag känner mig stressad över att jag gör något fel eller skriver under ett avtal som på något sätt är ofördelaktigt för mig. Det känns som att min hjärna inte fungerar som den ska eftersom ångest har blivit en känsla som färgar allt. Därför vill jag ha Lakikaverin vid min sida.

Vad säger Lakikaverin?

kikaveriAlla arbetsgivare ska följa det allmänt bindande kollektivavtalet om det finns ett sådant i branschen. Kollektivavtalet för handeln som ska följas i en kiosk är allmänt bindande och likställs därmed med lagstiftningen som alla arbetsgivare i branschen ska följa.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet. Mobbning och undervärdering är trakasserier i strid med arbetarskyddslagen. Arbetsgivaren ska med de medel som står till buds vidta åtgärder för att avlägsna trakasserier som riktas mot en arbetstagare och som orsakar fara eller skada för arbetstagarens hälsa. Efterlevnaden av arbetarskyddslagen på arbetsplatser övervakas av regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet, och förfarande som strider mot arbetarskyddslagen kan också vara ett arbetarskyddsbrott eller en arbetarskyddsförseelse.

Enligt arbetsavtalslagen kan uppsägning på produktionsrelaterade och ekonomiska grunder endast ske av sakliga och tunga skäl om arbetsgivarens tillgängliga arbete har minskat väsentligt och permanent. Dessutom kräver arbetsavtalslagen att arbetstagaren i första hand ska omplaceras eller utbildas för nya uppgifter, och uppsägning är alltid ett alternativ i sista hand. Enligt arbetsavtalslagen kan en arbetstagares sjukdom, funktionsnedsättning eller olycksfall i allmänhet inte betraktas som ett sakligt och tungt skäl för uppsägning.

Riitta kan ta emot meddelandet om uppsägning, men hon bör inte underteckna något avtal förrän hon har diskuterat frågan med en jurist i Lakikaverin. En eventuell uppsägning förefaller strida mot arbetsavtalslagen. Enligt arbetsavtalslagen är ersättningen för ogrundat upphävande av arbetsavtal lön till arbetstagaren för 3–24 månader. Ersättningsbeloppet påverkas till exempel av anställningstidens längd, arbetstagarens möjligheter att få arbete i fortsättningen samt hur klandervärt uppsägningsförfarandet är. Lakikaverin hjälper Riitta att trygga sina rättigheter och få ersättning.

Linkki kyselyyn