Exempel: Nonchalans för överenskommen lön

Kundberättelse

"Jag vet att många yngre typer skulle ha låtit bli att kräva obetald lön."

Teppo 54 år, restaurangchef

På grund av coronaviruset förlorade jag mitt jobb inom restaurangbranschen och sökte jobb på ett raffinaderi genom ett företag för personaluthyrning, där man behövde mer arbetskraft under arbetsstoppet. Mot en avgift rekryterade jag också mina bekanta till jobb. Jag hade kommit överens med en företrädare för personalföretaget via e-post om villkoren för jobbet och tog vara på dem, eftersom jag var tvungen att upprepa de överenskomna villkoren för andra när jag rekryterade dem.

Vi jobbade på gott humör med gruppen, och när lönebeskedet kom, kunde vi besviket konstatera att man inte hade betalat för övertid enligt överenskommelse. Jag kände mig förargad, eftersom jag kände mig också personligen ansvarig inför mina vänner som jag hade övertalat att jobba. Jag gick till en representant för företaget och han hänvisade till kollektivavtalet och verkade inte längre alls engagerad i de villkor som vi kommit överens om skriftligt när projektet började.

Jag vet att många yngre typer skulle ha låtit bli att kräva obetald lön, men jag blev irriterad av sådant beteende och därför bestämde jag mig för att kontakta en jurist via Lakikaverin.

Vad säger Lakikaverin?

Ett arbetsavtal kan ingås på många olika sätt: muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Dessutom är det möjligt att ingå så kallat tyst avtal. Då tillåter arbetsgivaren, utan ett uttryckligt avtal med arbetstagaren, att arbetstagaren utför arbete för dennes räkning. Därför är villkoren för arbetsförhållandet som överenskommits med representanten för personalföretaget via e-post giltiga och bindande för parterna. Det finns också skäl att tolka fallet så att de arbetsvillkor som du har kommit överens om också har blivit villkor i dina arbetskamraters arbetsavtal. Förutsättningen för tolkningen är att Teppo har kommit överens med arbetsgivaren om arbetsförhållandet för just personerna i fråga och att de själva inte har kommit överens om något annat med arbetsgivaren.

I kollektivavtalet kan man i princip endast komma överens om bättre villkor än arbetstidslagen för arbetstagaren. Om det dock gäller ett nationellt kollektivavtal kan man i kollektivavtalet komma överens om vissa frågor i arbetstidslagen, såsom övertidsersättning, på ett sätt som försvagar arbetstagarens intressen i förhållande till arbetstidslagen. I hyrt arbete tillämpas i första hand bemanningsföretagets, dvs. arbetsgivarens, kollektivavtal, och i andra hand användarföretagets kollektivavtal.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan dock sinsemellan alltid komma överens om bättre villkor för arbetstagaren än vad som anges i lagen och kollektivavtalet. I detta fall är alltså villkoren för övertid i Teppos arbetsförhållande som överenskommits via e-post primära i förhållande till kollektivavtalet och arbetstidslagen.

Jag anser att det är motiverat att Teppo kräver obetald övertidsersättning med dröjsmålsränta. Om arbetsgivaren trots anmärkningar inte betalar den överenskomna övertidsersättningen, är det möjligt att tröskeln för hävning av arbetsavtalet överskrids. Då kan Teppo och de arbetskamrater han rekryterat häva arbetsavtalet omedelbart och kräva ersättning av arbetsgivaren för detta till ett belopp som motsvarar lönen för 3–24 månader. Om arbetsförhållandet redan har upphört är det möjligt att kräva lön för en väntetid på sex dagar utöver övertidsersättningen om den sista lönen inte har betalats till fullt belopp.

Linkki kyselyyn