Här hittar du lagarna och förordningarna om anställningsförhållandet:​​​​​​​

Arbetsavtalslag 55/2001

Arbetstidslag 872/2019

Semesterlag 162/2005

Arbetarskyddslag 738/2002

Sjukförsäkringslag 1224/2004

Lag om företagshälsovård 1383/2001

Lag om alterneringsledighet 1305/2002

Lag om pension för arbetstagare 395/2006

Lag om pension för den offentliga sektorn 81/2016

Lag om pension för företagare 1272/2006

Lag om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004

Lag om samarbete i företag 334/2007

Jämställdhetslag 1325/2014

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986


Mera om lagstiftningen kan du läsa i statens datapaket www.finlex.fi


Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn