Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarens eller arbetsgivarnas organisation om  anställningsvillkoren för en viss sektor, vilka ska iakttas på avtalets tillämpningsområde. I kollektivavtalen har man kunnat avtala, exv. om lönerna, arbetstiderna, semestrarna, ersättningarna för sjukdomstid, uppsägningstiderna o.d. Avtalen är sektorspecifika och ofta även bundna till yrkesställningen. Med  tjänstekollektivavtalen avtalas om lönerna för dem som arbetar i tjänsteförhållande inom den offentliga sektorn och om andra villkor för anställningsförhållandet. Ett kollektivavtal kan vara normaliserande eller allmänt bindande.

Ett normaliserande kollektivavtal förpliktar de parter som har undertecknat avtalet. En arbetsgivare som hör till en organisation som ingått avtalet, ska iaktta ett normaliserande kollektivavtal även då arbetstagaren inte hör till en organisation som slutit avtalet.

Kollektivavtalets allmänt bindande verkan betyder att också en icke-organiserad arbetsgivare ska följa de bestämmelser om vilka det avtalats i ett riksomfattande kollektivavtal som representerar den aktuella sektorn.  Nämnden för fastställande av kollektivavtalets bindande verkan fastställer genom sitt beslut, om det riksomfattande kollektivavtalet är allmänt bindande.

På Finlex sidor publiceras de allmänt bindande kollektivavtalen och besluten av fastställelsenämnden för kollektivavtalens bindande verkan. Vidare publiceras avtalen mellan arbetsmarknadernas centralorganisationer och som en del av kollektivavtalet framgår av varje enskilt kollektivavtal hur de ska följas.

De uppdaterade kollektivavtalen hittar du här.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!

Linkki kyselyyn