Vad har vi lärt oss av telearbete?

Emmi Keskiaho

Dagarna med distansarbete blir lätt fyllda med videosammankomster, telefonen, e-posten och teamverktygen sjunger i kapp. Många sköter vid sidan av det egna arbetet ännu barnen och distansskolan. Verkar det bekant? Corona-vardagen har omvandlat arbetet, fritiden, de sociala kontakterna och familjelivet. Vi behöver nu stöd och råd av varandra för att sammanjämka allt detta och för att anpassa oss till det nya normala. Läs våra tips för att lyckas med distansarbetet!

Också vi hos YTK är för det mesta i arbete på distans, för att vi ska hållas friska och kunna betjäna våra medlemmar väl även i fortsättningen. Till all lycka finns fjärrförbindelserna, webbtjänsterna, chatten och ett flertal andra av den digitala tidens arbetsredskap! Å andra sidan för distansarbetet med sig utmaningar även för att hålla kontakt. Interaktionen genom teknologins förmedling är inte likadan som ansikte mot ansikte – det är ett faktum, som det endast lönar sig att acceptera. Däremot lönar det sig att fundera över vilka saker man kan påverka och om man kan lära sig något av detta? Vi sammanställde anvisningar som vi själva lärt oss av distansarbetet och vi vill dela dem med dig:

  1. Avgränsa arbets- och fritiden
    När arbetena även fysiskt har kommit till hemmet, är det viktigare än förut att medvetet avgränsa arbetena från fritiden. Gör ett arbetsställe för dig själv, om det är möjligt, där du kan koppla av och ur, exempelvis  dold under en pläd! Sträva efter att arbeta under arbetstiden, även om det blir lite flexade överskridningar. Utnyttja de flexningar som eventuellt erbjuds av arbetsgivaren. Tag djärvt på tal med förmannen olika sätt, som skulle stötta just ditt arbete. Använd fritiden för saker, som ger dig energi att orka med dessa utmanande tider!
  2. Tag för vana med pauser och small-talk

    Reservera i kalendern tillräckligt med tid för övergångar i kalenderna, pausa regelbundet och helga några minuter för att höra hur andra mår i början av videokonferensen. Dessa normala vanor i den normala vardagen glöms lättare bort i distansarbetet. Tag hänsyn i kallelsen, om det i arbetskamratens kalender redan finns det ena mötet på det andra och om det i teamunderlaget för hans eller hennes situation finns ledig, upptagen eller frånvarande tid.

  3. Tag en ny norm för videokonferenserna genom att komma överens om dem med varandra

    Videokommunikationen för för många av oss med sig ett efterlängtat liv i distansarbetet, somliga upplever det däremot som lite påträngande. Köm överens om gemensamma vanor! Även vid en videokonferens får var och en vara sig själv, utan något behov av att uppträda. Tysta stunder och en paus för att fundera är tillåtet, inte heller betyder det att en annan part är snäsig eller oförmögen att koncentrera sig. Ibland kan en videokonferens också ersättas av en välförberedd chat. Mitt under en videokonferens kan man t.o.m. stänga av kameran eller mikrofonen för en stund.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn