Lakikaveri hjälper

Uppsägningen påvisades vara obefogad – samförstånd nåddes med hjälp av Lakikaveri

Lakikaveri, exempelfall

En ogrundad uppsägning och påhittade påståenden om sexuella trakasserier löstes snabbt med hjälp av YTK Arbetslivstjänst Lakikaveri. Arbetsgivaren måste betala ersättningar på 30 000 euro.

Vad handlar det om?

En arbetstagare som länge arbetat i chefsuppgifter sades upp. Som grund meddelades att personen var olämplig för jobbet. Personen hade fått en varning före uppsägningen. Arbetstagaren invände mot uppsägningen som obefogad, eftersom hen ju arbetat i den aktuella uppgiften i mer än 10 år. I detta skede aktualiserades dessutom anklagelser om sexuella trakasserier. Arbetstagaren hade emellertid både skriftliga bevis och personvittnen som visade att påståendena om att personen var olämplig för jobbet och anklagelserna om att hen gjort sig skyldig till sexuella trakasserier var påhittade. Arbetsgivaren försummade arbetstagarens rätt att bli hörd innan arbetsgivaren avslutade anställningsförhållandet. Efter uppsägningen befordrades den person som framfört anklagelserna om sexuella trakasserier till den uppsagda arbetstagarens tidigare uppgifter.

Hur löstes fallet?

Arbetstagaren kontaktade YTK Arbetslivs tjänst Lakikaveri och fick hjälp av en jurist. Först lämnade man en begäran om utredning över uppsägningens grunder till arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivaren i sitt svar nekade till att anställningsförhållandet avslutats på ett ogrundat sätt, upprättades ett skriftligt yrkande på skadestånd.

Arbetstagaren hade en stor mängd material med vilket det var möjligt att visa att arbetsgivarens påståenden var falska, och arbetsgivaren gick slutligen med på förlikning. Arbetsgivaren betalade ett förlikningsbelopp på 30 000 euro och arbetstagaren fick anställning i nya uppgifter på mindre än sex månader. Det tog mindre än tre månader att lösa hela ärendet med hjälp av Lakikaveri.

Juristens kommentar:

"Fallet visade att ett långt anställningsförhållande och en chefspost inte garanterar immunitet mot uppsägning. Påståenden om sexuella trakasserier är per definition allvarliga och kan till och med leda till åtal för ärekränkning. I det här fallet har den som anmälde trakasserierna senare konstaterat att hen sannolikt läst situationen fel och att det i verkligheten inte förekom några trakasserier."

Lakikaveri logo, två händer

Lakikaveri, exempelfall

​​​​​​​Exemplen bygger på verkliga fall som utretts i tjänsten Lakikaveri. Medlemmen i fråga har gett sitt samtycke till publicering av berättelsen, eller så har berättelsen ändrats på så sätt att det inte är möjligt att identifiera medlemmen eller arbetsgivaren.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn