Suvi Uski

Trakasserier på sociala medier är vanliga, men ofta svåra att identifiera

Elina Andersson-Finne, kommunikationschef

Utskällning, mobbning, hot, sexuella trakasserier, hatretorik och riktade trakasserier. Visste du att över 40 % av de vuxna har upplevt trakasserier på sociala medier? Offentliga kommentarer är bara toppen av isberget av ett utbrett fenomen.

“Trakasserier har blivit vanligare de senaste åren i en allt snabbare takt. Ingen kan påstå att de inte vet vad det är fråga om längre. De flesta trakasserierna sker ändå via privata meddelanden och det är därför svårt att visa hur vanliga trakasserier på sociala medier egentligen är, säger Suvi Uski, somedoktor och vd för SomeBuddy.

SomeBuddy har som mål att förbättra välbefinnandet och säkerhetskänslan i gemenskaperna i digitala miljöer och på plattformar i sociala medier. Genom appen SomeBuddy kan man få juridisk rådgivning, anvisningar och psykosocial första hjälpen om man utsätts för trakasserier på sociala medier i eller utanför arbetslivet.

Suvi Uski berättar att särskilt kvinnor utsätts för hatretorik, medan exempelvis sexuella trakasserier riktas mot båda könen och även andra kön. Människor i alla åldrar upplever trakasserier på sociala medier, om än på olika plattformar. I yngre åldersgrupper är Instagram, SnapChat och TikTok de vanligaste kanalerna, medan äldre använder Twitter, Facebook och LinkedIn.

Många upplever arbetsrelaterade trakasserier på sociala medier

Trakasserier på sociala medier i arbetslivet kan riktas mot antingen en arbetstagare eller organisation.

Suvi Uski säger att trakasserier, särskilt i samband med arbete, ofta är svåra att identifiera.

”Trakasserier förekommer i väldigt många yrkesgrupper. Vanliga exempel är poliser, journalister och forskare som arbetar med kontroversiella ämnen eller som rapporterar resultaten av sitt arbete offentligt. Även myndigheter och personer i en offentlig tjänst med ansvar och beslutsbefogenheter utsätts för trakasserier."

“Tonen har förändrats i bland annat arbete i kundservice. Restaurang- och butiksarbetare står så att säga under kundernas kontroll och de kan möta offentligt skäll, förolämpningar och trakasserier. Anställda kan filmas och videor sprids på sociala medier med otäcka texter”, beskriver Uski.

Hon påpekar att människan är sårbar på ett annat sätt i dag än för 15–20 år sedan. Man kan lätt hitta information på nätet om vem som helst med enbart namnet. Människor som arbetar i kundservice arbetar ofta med eget namn.

Suvi Uski berättar att trakasserier förekommer även inom organisationer. Man kan gräva fram tråkiga saker om en anställd i syfte att tysta honom/henne. Då rör trakasserierna inte arbetet, utan gäller personen.

"Det finns risk att olika kanaler på sociala medier och digitala plattformar orsakar konflikter, eftersom interaktionen är mer utmanande där. Missförstånd uppstår lättare när meddelanden skrivs med brådska eller man uttrycker saker slarvigt. Ibland eskalerar situationerna."

Berätta – det finns hjälp att få

Enligt Suvi Uski lämnas de som utsätts för trakasserier tyvärr ofta ensamma med sitt problem. Man kanske skäms för situationen och för att man blivit trakasserad. Fallen kan vara intima och människorna kan vara rädda och ångestfyllda. En person som har utsatts för trakasserier på sociala medier kanske inte heller förstår att han eller hon har fallit offer för ett brott.

"Över 60 % av de fall som rapporteras till SomeBuddy uppfyller kännetecknen för ett brott."

"Hälften av dessa fall är sådana att offret själv inte har förstått att det är fråga om ett brott."

Man kanske inte vågar berätta för arbetskamraterna eller för chefen om arbetsrelaterade trakasserier, eftersom man är rädd för kollegornas reaktioner och skäms för att den egna yrkeskunskapen och kompetensen ifrågasätts. Suvi Uski säger att arbetsgivare sällan förstår tillräckligt väl vad det i praktiken innebär att skydda en individ från trakasserier på sociala medier.

“Det behövs mer kunskap och praktiska färdigheter på arbetsplatserna för att hantera frågan. På väldigt få ställen är saker och ting på den nivå de borde vara. Det är ofta upp till enskilda chefer om man klarar av att reagera på situationer.”

SomeBuddy vill öka människors medvetenhet om trakasserier på sociala medier och till exempel när kännetecknen för ett brott uppfylls. De uppmanar människor att ta situationer på allvar. Suvi Uski säger att en förändring håller på att ske redan, eftersom man inte längre förringar sociala mediers roll i trakasserier på samma sätt som tidigare. När vi förstår sociala mediers roll och inverkan bättre, är det möjligt att förhålla sig mer allvarligt till fallen än tidigare.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn