Täcks du erkänna att dina it-kunskaper har rostat? Bra, du är beredd att lära dig, läs expertens tips!

Emmi Keskiaho

Står det “utmärkta it-kunskaper” på din cv eller en lista tillämpningar och program, som du kunde i början av 2000-talet? Har du tänkt på vad det faktiskt berättar för din arbetsgivare om du söker arbete just nu? Läs Digikuu Oy:s it-expert-coach Ville Kankares tips för kontinuerlig uppdatering av it-färdigheterna, inlärning av nya arbetsmetoder och tillämpning av dem på arbetssökningen!

Betydelsen av datatekniskt kunnande i arbetslivet är nu mera aktuellt än någonsin när vi har övergått till det omtalade “nya normala” där vi primärt arbetar med hjälp av tekniska lösningar. Distansarbete har blivit vardag för många: Ett ständigt flöde av Teams-möten, snabbmeddelanden och e-postmeddelanden, även arbetssökningen genomförs ofta på distans med videoansökningar och intervjuer på distans. När man börjar på en ny arbetsplats får man säkert också lära sig nytt om datateknik och it-verktyg. Och du kan alltid lära dig att använda den bekanta e-posten eller distansmötesappen på ett smartare sätt!

Lärandet och utbildningarna har dessutom långt överförts till webben. I april öppnades i samråd med Eduhouse ett webbutbildningsbibliotek (Työelämän verkkokoulutuskirjasto) för arbetslivet för medlemmarna i YTK-Föreningen där medlemmarna gratis har tillgång till tusentals kurser till exempel om it-kunskaper, ekonomiförvaltning, ledarskap, juridik, ledning av eget arbete och många andra nyttiga ämnen för arbetslivet och arbetssökningen.

Ville Kankare från Digikuu Oy kan man också hitta som utbildare på Eduhouses kurser bland annat för MS365-program av typ Teams samt om datasäkerhet och virtuell facilitering. I den här bloggen bad vi Ville ge tips för uppdatering av it-kunskaperna, utnyttjande av dem och särskilt påvisandet av kunskaperna vid arbetssökningen.

Inte heller i it-färdigheter finns det en genväg till lycka

Vi börjar med grunderna: “Det är attityden som avgör”, börjar Ville. “Godkänn bristerna i dina kunskaper, det finns ingen människa som kan allt. Det är utgångspunkten för att lära sig något nytt. När du har identifierat och erkänt ett behov av kunskaper är du redo att arbeta för att lära dig!”  Det kanske till och med är pinsamt att sakna it-kunskaper, men kom ihåg att dina egentliga substansfärdigheter inte heller kommer fram om it-färdigheterna har rostat. Be alltså om hjälp och gå på kurser!

Precis som med all inlärning tar det tid att inhämta datatekniska kunskaper och den tiden måste man bara hitta i kalendern. Reservera gärna lämpliga små bitar vid sidan av arbetet så lär du dig genom att göra. När ämnena har spjälkats upp på lagom delar såsom på Eduhouse kurser är det lättare att ta till sig informationen och testa den även i praktiken. Den för många ur pomodoro-tekniken bekanta och bra tumregeln är att ta cirka 20 minuter i taget, vilket enligt undersökningar är en lagom tid att koncentrera sig effektivt på en sak. Det gäller också för inlärning av nya saker.

Hur ska man beakta och påvisa it-kunskaper i arbetssökningen?

När du söker arbete kan dokumenten, såsom arbetsansökan och CV:n, det vill säga meritförteckningen, i viss mån tala för dina it-färdigheter om du har gjort dem bra och skiljer dig från mängden. När du söker en sakkunnigtjänst lönar det sig att presentera ett urval av exempelvis portfolio, arbetsprover, referenser eller att göra övningsuppgifter eftersom de visar att du är intresserad och motiverad också om de inte direkt mäter dina it-färdigheter. Enbart ett omnämnande om utmärkta it-kunskaper och en förteckning över tillämpningar som du behärskade på 2000-talet är däremot ingen förtjänt av.

“Fundera på hur dina datatekniska kunskaper och hanteringen av tillämpningarna har gagnat dig och din arbetsinsats fram till nu och berätta det. Förståelsen för det och tillämpningen av färdigheterna har den största betydelsen, inte de enskilda programmen. I många fall kan man också glömma bort en så enkel sak om betydelsen av hur man tar kontakt. Hur använder jag e-post på ett smart sätt eller vad skulle vara ett mera kreativt och profilhöjande sätt att kontakta arbetsgivarna exempelvis via Teams eller sociala medier?, påminner Ville. Observera också att man inte nödvändigtvis alls behöver en traditionell ansökan och CV i alla rekryteringar utan att ansökan kan göras exempelvis via en www-blankett, som videoinspelning eller i LinkedIn.

Video – or did not happen? Tips för videoansökningar

“Ibland kan en videoansökan vara det enda sättet att söka ett jobb på, liksom hos oss på Digikuu, det är ingenting att vara rädd för. Också här ger övning färdighet. När man gjort tillräckligt många inspelningar blir man med våld erfaren också i video- och digikunskaper”, uppmuntrar Ville. Videoansökningarna blir hela tiden vanligare, arbetsgivaren kommer bättre ihåg dem och de ger arbetssökande flera möjligheter att skilja sig ur mängden. Här är Villes tips för videoansökningar:

 • Tänk ut ett enkelt och kort budskap för din videoansökan, ett så kallat manuskript. Gör ett bra bakgrundsarbete och gör en kort ordlista över frågor som gäller det arbete du söker. Vem är du och varför ansöker du? Använd din mest relevanta slogan genast i början, vad är anmärkningsvärt, intressant och unikt med dig?
 • Öva och lär dig sedan ditt budskap så att du kan berätta det på ett naturligt och äkta sätt utan att läsa från pappret. Det enkla är vackert. Kom ihåg att vara dig själv, trots att du är nervös, det är naturligt!
 • Kom ihåg grunderna: en tydlig, snygg bakgrund, ögonkontakt och tala högt och tydligt.

Du blev kallad till intervju på distans, grattis! Anvisningar för intervjuer på distans

Eftersom det blir allt vanligare med distansarbete har arbetsplatsens placering i dessa tider inte nödvändigtvis så stor betydelse och därför görs också arbetsintervjuerna ofta på distans. Så här rekommenderar Ville att du förbereder dig för en intervju på distans:

 • Bekanta dig i god tid på förhand med inbjudan, anvisningarna och mötesverktyget. Testa och granska din apparat och ditt program. Du kan fast öva olika funktioner i olika program med en vän, till exempel ljud- och kamerainställningar eller vid behov fil- och skärmdelning.
 • Öppna möteslänken och anslut dig i tid också om du skulle få vänta ett ögonblick i “aulan”. Så skulle du ju också göra vid en intervju som sker ansikte mot ansikte. Lita på dig själv och att du är förberedd, börja inte med att fråga “hörs det”.
 • På distans fungerar interaktionen på annat sätt. Beakta ögonkontakten med att placera kameran på lagom avstånd och på ögonhöjd. Det gör inget även om allt inte går som planerat. Det hur du reagerar på utmaningar och hur du löser dem är den bästa mätaren på din kompetens.

Minneslista för studier i it-färdigheter:

 1. Lita på dig själv. Du behöver inte kunna allt genast utan du lär dig bäst genom att studera i små portioner.
 2. Ta dig regelbundet tid att lära dig nytt. Öva och träna i praktiken vid sidan av arbetet.
 3. Tveka inte att be om råd. Det finns enorma mängder material så med hjälp av tips och rekommendationer från andra kan du hitta det väsentliga. Du kan fast se på länkarna i slutet av den här artikeln!
 4. Man lär sig av att göra själv, pröva på (och göra sina misstag). Misslyckanden gör inget, det viktigaste är hur du reagerar, agerar och om du tog lärdom av det.
 5. Det viktigaste är inte tekniken utan din inställning till inlärning, utveckling och utarbetandet av nya arbetssätt, det vill säga hur du använder och tillämpar.

Utbildaren Ville Kankare har en passion för förändrade arbetssätt och nya arbetsredskap. Ville har långt över 10 års erfarenhet av utbildning om nya arbetsredskap och införande av nya metoder. Ville arbetar i Digikuu Oy, som han har grundat, med att hjälpa organisationer av varierande storlek i Finland och utomlands att utnyttja it-arbetsredskapen på bästa möjliga sätt. I utbildningarna lyfter Ville med konkreta tips och praktiska exempel fram det som man ofta glömmer med nya arbetsredskap.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn