Stöd och medlemsförmåner vid omställningar i arbetslivet, också vid osäkra tider

Mirva Puranen, utvecklingschef, arbetslivstjänster

Permitteringarna och arbetslösheten har ökat under coronapandemin. Var och en kan planera sin karriär och upprätthålla jobbsökningsfärdigheterna under den här turbulensen. Om man blir permitterad eller arbetslös är det lättare att resa sig efter motgången och fortsätta vidare om man redan har de rätta hjälpmedlen i bakfickan.

Vi bad nyligen alla våra medlemmar att uppskatta utvecklingen av den egna sysselsättningssituation i arbetslöshetskassans enkät. Utifrån cirka 25 000 svar uppskattar vi att antalet permitteringar kulminerar inom de närmaste veckorna. Även arbetslösheten har ökat markant under coronapandemin. Också här på YTK-Föreningen har vårt arbete präglats av omtanke för våra medlemmar. 

Vi har nu levt med pandemin i ett år. Det finns många saker i den här situationen som individen inte själv kan påverka. Begränsningar, instruktioner, ändringar och karantän. Men det finns också sådant som var och en kan göra. Man kan till exempel planera sin egen karriär, upprätthålla och förbättra sin jobbsökning. I vår kommunikation har vi under den senaste tiden talat mycket om beredskap. De färdigheter som jag nämnde kan ses som individens egen beredskap för sin egen framtid. Om man blir permitterad eller arbetslös är det lättare att resa sig efter motgången och fortsätta vidare om man redan har de rätta hjälpmedlen i bakfickan.  

Jag har samlat information om några av våra tjänster som är sådana hjälpmedel och jag ger dig tips på hurdana situationer jag tycker att tjänsterna bäst passar till. Jag hoppas att du hittar något som passar dig och att du får lite mer att falla tillbaka på mitt i osäkerheten.

Stöd för jobbsökning och karriärplanering

Omfattande näthandledning i jobbsökning ingår i ditt medlemskap och du kan dra nytta av den när det verkar svårt att söka jobb. Tjänsten är särskilt användbar om dina jobbsökningsfärdigheter behöver uppdateras eller om du aldrig tidigare sökt jobb. Vår partner Cimson erbjuder dig verkligt mångsidig information om hur du söker jobb. Samtidigt får du också verktyg för att identifiera och bli medveten om din egen kompetens och dina egna styrkor. Mer erfarna arbetssökande kan uppdatera sina färdigheter och välja sådana delar av handledningen där det finns rum för förbättring. Och bäst av allt: Cimsons handledare hjälper dig individuellt under kursen! 

Under min karriär har jag haft glädjen att hjälpa otaliga arbetssökande att öppna knutar och hitta sitt drömjobb. Jag har märkt att det svåraste med att hitta ett jobb är att identifiera och bli medveten om sina färdigheter och styrkor. Även om ens jobbsökningsfärdigheter i övrigt är bra, kan det vara svårt att berätta om sig själv om man inte riktigt kan beskriva vad man är bra på. Om du känner igen dig från beskrivningen rekommenderar jag dig de certifierade personlighets- och motivationstesterna för jobbsammanhang som vår partner Mazhr erbjuder. De hjälper dig att öka din självkännedom och lära dig att beskriva dig själv på ett mångsidigt sätt. 

Under coronapandemin är det många som också har tänkt på större förändringar i sin karriär. När osäkerheten skakar en tidigare säker tillvaro kan det hända att tankarna söker sig till helt nya områden. Om du funderar på byta bransch eller kurs och kanske upplever osäkerhet angående karriären, är vår partner Workday Designers nätkurs i karriärdesign något för dig.  

För den som behöver kamratstöd och någon att prata med rekommenderar jag Virittämö-gruppen på Facebook. Gruppens nästan 1 000 medlemmar hjälper varandra i olika situationer som har med arbetslivet att göra. Gå med och starta en diskussion om ett ämne som berör dig!  

Vi här på föreningen vill ge dig de verktyg som du behöver för att du ska känna dig tryggare i arbetslivets vändningar. Vi tror att du hittar precis de rätta tjänsterna för dig i vårt urval. Hör av dig till exempel till mig om du inte hittar något lämpligt. Vi uppfyller gärna våra medlemmars önskemål. 

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn