Män omgivna av datorer

Skulle det också kunna finnas en avbytarbänk i arbetslivet?

Utmattning och utbrändhet plågar människor redan i 30-års åldern. Fenomenet framträder särskilt till exempel inom e-sport, där många lämnar spelvärlden, när de ännu inte fyllt 30 år. KOVA, en finsk e-sportoperatör, strävar efter att förändra den stressiga kulturen med hjälp av avbytare. Kan här finnas en idé till något större?

Känner du någon som har sjukskrivit sig eller bytt bransch på grund av utmattning på jobbet?
Är han eller hon under 35?

Då så.. Många av oss nickar säkert igenkännande.

Ungdomars utmattning har ökat

Utmattning har sagts vara vår nya folksjukdom, som drabbar särskilt yngre åldersklasser. Och påståendet är inte alls ogrundat:

Fenomenet är därför tyvärr vanligt och påverkar flera olika branscher. En yrkesgrupp, där fenomenet är särskilt synligt, är e-sport: e-sportare avslutar ofta sina karriärer långt innan de fyller 30 år, och många säger att orsaken är utbrändhet.

“För många är måttet rågat. Detta återspeglas i att många toppspelare slutar helt och försvinner från sporten. Man vill inte vara en del av stödtrupperna, vilket naturligtvis är verkligen synd, både för e-sportaren och e-sporten”, säger Mikko Kalijärvi, lärare på KOVA Akatemia, ett utbildningscenter för e-sport.

E-sportares karriärer slutar för tidigt

Utbrändhet hos e-sportare på topp, som är under 30 år, är ett globalt fenomen inom e-sport. Kalijärvi tror att en av de största anledningarna är branschens intensitet: antalet spel och träningspass är enormt. Man tillbringar flera timmar med sitt eget team och framför datorn – och pressen att vara framgångsrik är hög, eftersom det är riktigt stora pengar som står på spel.

"Vi vill ha allt och genast. Man stannar inte upp för att fundera, om det är meningsfullt att inte göra något annat än att spela, tillägger KOVAs prestationstränare Perttu Leppä.

“Det finns fortfarande ett föråldrat och förenklat tankesätt inom branschen som säger, att ju mer du tränar desto bättre resultat. Spelarna ses som maskiner, trots att man borde se betydelsen av det generella välbefinnandet och orken på prestationsförmågan”, säger Kalijärvi.

Enligt Kalijärvi börjar fysiska hinder – det vill säga sämre reflexer och reaktionsförmåga – påverka spelandet först när man är i trettioårsåldern, så att många skulle kunna fortsätta sina karriärer mycket längre, om bara den där gnistan för spel kunde hållas vid liv.

"Det skulle vara viktigt att känna igen tecknen och reagera i tid, om spelandet börjar ställa till det."

“Det finns ju alltid en anledning i bakgrunden, som man skulle kunna lösa, utan att behöva lägga av helt, säger Kalijärvi.

KOVA Akatemia utbildar först nu nya spelare till branschen, och Kalijärvi menar att det är viktigt att lyssna till ungdomarnas känslor redan från början. Därför låter han varje vecka sina elever utföra en självbedömning, där spelarna anonymt kan berätta både om sina känslor för träningen och allmänt.

“För mig är den en väldigt viktig indikator på var vi står. Om siffrorna visar någon som helst nedgång, vet jag, att något måste ändras."

Förutom stämningarna, utvärderar spelarna varje vecka med en liknande självbedömning även sin egen sömn, sitt motionerande och ätande.

“Genom att satsa på motion, näring och sömn kan man också göra mycket för att undvika utmattning”, tror Perttu Leppä.

Avbytarna tillför flexibilitet

Fysiskt välbefinnande – det vill säga fysisk aktivitet, sömn och näring – satsar man redan på i många e-sportlag, både i Finland och internationellt, men KOVA Akatemia vill förändra kulturen på en bredare front.

De har ett avbytarsystem till sitt förfogande, vilket innebär att det finns 2-3 extra spelare i ungdomsteam, utöver den aktiva spelsammansättningen. För någon som inte känner till e-sport kanske det inte låter så revolutionerande – avbytarbänken är trots allt ett välbekant system i de flesta bollsporterna – men i e-sport är detta exceptionellt.

“Vanligtvis har lagen bara 5 spelare, som alla spelar. Avbytarlaget är i grunden tungt för organisationen, men i praktiken anser jag, att det är värt att ha ett. Om någon i ett team på 5 personer slutar eller blir sjuk, ramlar hela paletten. Hos oss kan avbytarna direkt ta plats i spelet. Och det behöver inte alltid handla om något allvarligt: avbytarna möjliggör också kortare breaks och mindre stress, säger Kalijärvi.

Avbytarna förbättrar riskhanteringen och välbefinnandet i arbetet

Enligt Kalijärvi är inställningen till avbytare i branschen fortfarande lite avog, men han menar, att det framför allt är genom de unga, som kulturen håller på att förändras.

"Detta är en faktor som främjar både riskhanteringen och spelarnas välfärd",

säger Kalijärvi. Han tror också att avbytarna tillför teamen erforderliga nya krafter och stämningar.


Så sant. Låt oss återgå till början av den här historien och hur vanliga utmattning och psykiska problem är i arbetslivet, särskilt bland ungdomar. Kan ett “avbytarsystem" fungera mer allmänt, åtminstone med vissa tillämpningar?

Kunde det kanske finnas avbytare i arbetslivet, som skulle förhindra att saker och ting staplas på axlarna på några få, utan att bördorna skulle delas med flera?

Kanske skulle avbytarna möjliggöra lättare arbetsveckor samtidigt som de tillför nya idéer och insikter? Kanske skulle en sådan flexibilitet kunna genomföras till exempel genom deltidsarbete eller en rotation av arbetsuppgifter?

En spännande tanke. Men det var inte så länge sedan, när det också var en spännande tanke att spela på en dator var någons yrke.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn