Självlärd yrkeskunskap förde den nyutexaminerade till en ny sektor

Ibland kan en grundmurad yrkeskunskap uppstå genom en bobby. Då kan man finna sig själv på en helt annan sektor än den man utbildat sig för. Så gick det för Sonja, vars resa från praktiken för sociaonomstudierna i själva verket ledde fram till ICT-branschen.

Sonja Roivainen, 25, har ända sedan barnsben tillbringat mycket tid tillsammans med datorerna. Således övervägde hon att efter grundskolan  börja studera till datanom, men stannade till slut för gymnasiet. Efter studentskrivningarna visste Sonja att hon ville börja med ett arbete, där man kunde hjälpa människor och arbeta med sin egen person. Därför kändes det som ett naturligt alternativ att söka till utbildningen för socionom.

Praktiken, som ingår i socionomstudierna, gjorde Sonja våren 2017 i Pielavesi kommun, där hon omfattande fick bekanta sig med arbetena inom socialsektorn.

- Efter praktiken kom det uppgifter framför mig, där det var nytta av mitt kunnande i datateknik. Jag erbjöd mig gärna att hjälpa till i dem.

Man lade snabbt märke till Sonjas förmåga tillsammans med datorerna, och den fastnade också i minnet hos kommunens grundtrygghetschef.

Efter praktiken fortsatte Sonja att jobba vid sidan av skolan på deltid. Efter att ha blivit utexaminerad som socionom stannade Sonja kvar och arbetade hos kommunen, där hon, utöver uppgifterna inom socialsektorn, fick delta bl.a. i att utveckla de digitala tjänsterna för åldringsvården. Chefen uppmuntrade socionomen i riktning mot ICT-uppgifterna, och i början av år 2019 övergick Sonja till att bli digirådgivare.

- I det här arbetet kan jag utnyttja mina kunskaper och färdigheter mångsidigt. Jag får tala med människorna, jag kan hjälpa dem och använda min datatekniska kompetens.

Uppmuntran och ett nyfiket barnasinne

För Sonja innebär en potential att man brinner för någon sak. Det kan vara något medvetet eller omedvetet. En människa behöver inte nödvändigtvis själv identifiera all den potential hon besitter, utan det kan ibland behövas en knuff att pröva på något nytt för att finna den. Sonja tackar sin arbetsgemenskap för att den sporrar att komma fram med egna idéer och det egna kunnandet. Dessutom upplever hon att hon av sin chef fått uppmuntran till sådana uppgifter, som inte direkt har motsvarat hennes utbildning eller uppgiftsbeskrivning.

- En människa gör gärna sådant där hon säkert är bra. Även om hon är medveten om sin egen förmåga, vågar hon inte nödvändigtvis börja pröva på det. Uppmuntran från andra sporrar till att pröva på något nytt. Då är det lättare att att lägga märke till att jag kan ju även det här.

Utöver den praktiska kompetensen är Sonja snart även en formellt kompetent digirådgivare – datanomexamen, som avlagts vid sidan av det nya arbetet, är nästan klar. På basis av sin erfarenhet uppmuntrar Sonja också andra att i vid omfattning utnyttja sin potential.

- Våga öppna munnen och säg ärligt, om du kan göra någonting. Och inte behöver man ens genast kunna. Det viktiga är ett nyfiket barnasinne att göra allt möjligt och djärvt pröva sig fram.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn