Mera välbefinnande som stöd för ditt arbetsliv

Mirva Puranen, utvecklingschef, arbetslivstjänster

När vi mår bra, orkar vi också bättre i arbetslivets svängar. Läs i vår blogg om vad vår utvecklingschef Mirva tänker och om hur vi vill vara med och stödja ditt välbefinnande övergripande!

Nyttoeffekterna av ett välbefinnande är obestridliga. Av den anledningen har var och en rätt att må bra. En lycklig, välmående människa är kreativ, aktiv, effektiv, idog, uthållig, mera stresstålig och får till och med några levnadsår mer. De organisationer där det arbetar människor som mår bra, har framgång.

Samtidigt som man har blivit medveten om hur mångfasetterad betydelsen av välbefinnandet är för såväl individen, samfunden, organisationerna som även med hänsyn till samhället, är kostnaderna för våra sjukfrånvaroantal här i Finland i miljardklass. Social- och hälsovårdsministeriet har räknat ut kostnaderna för den förlorade arbetsinsatsen och de är upp till 2 miljarder varje månad.  Heltti som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster rapporterade i februari (på finska), att frånvaron på grund av mentalhygieniska skäl för första gången överskred antalet annan sjukfrånvaro.

Osäkerheten, permitteringarna, jobbsökandet och andra situationer som möter och som ökar genom coronan, tär mera än förut på mångas krafter. För att man ska orka i de här omsvängningarna, är det skäl att se till att man mår bra. Det här får oss att fundera över, om vi  kunde erbjuda våra medlemmar ännu mer och mångsidigare tjänster än förut vilka stöder välbefinnandet, och med vilkas hjälp man bättre orkar med de svängar i arbetslivet som överraskar.

För våra medlemmars behov

Vi skred till verket och våra nya medlemsförmåner som stöder välbefinnandet lanserade genast i början av året. Med de här tjänsterna svarar vi även på det önskemål som kommit från dig, från vår medlem. I en omfattande undersökning som kartlade våra medlemmars erfarenheter (Pentagon Insight, september 2020) steg tjänsterna som stöder välbefinnandet fram som ett centralt delområde, på vilket våra medlemmar anser att vi kunde satsa. Och vi lyssnar – och vi satsar.

Vi börjar med att erbjuda våra medlemmar online-träningstjänster till halva priset. Senast nu är stunden inne för att lite öka motionen i vardagen. Lätt jogging eller hårdare för att få pulsen att öka. Redan genom att lite öka mängden av motion i vardagen ger det rikligt med positiva effekter. Du sover bättre, tankarna löper klarare och stressen mildras. Till ditt medlemskap hör också den gamla bekanta olycksfallsförsäkringen för fritiden, som tryggar ditt välbefinnande också i händelse av något klavertramp som inträffar i vardagens villervalla. Du kan stilla ditt sinne genom att träna det med hjälp av en gratis mindfulness-kurs.

Med om att utveckla ett övergripande välbefinnande

Välbefinnandet är visserligen också annat än motion och vår färd mot att erbjuda våra medlemmar tjänster som övergripande stöder välbefinnandet är först i början. Vi kommer att satsa på dessa tjänster under det här året och vi lyssnar synnerligen gärna på dina tankar och önskemål i anslutning till denna servicehelhet. Du tar väl gärna kontakt exempelvis med mig, så lägger vi ditt önskemål i vår tunna, varifrån vi regelbundet tar av dem och uppfyller dem.

Min egen utmaning för den här våren är att öka kroppsvården i vardagens distansarbete och att lätta på de muskelspänningar som orsakas av traskandet i snödrivorna. Jag utmanar även dig till att välja en träningsgren som ger dig glädje och en skön känsla i det utbud som våra partner har. Hur skulle det vara med exempelvis en timmes dans  olo.fit-tanssitunti (på finska) med den kända dansläraren Matti Puro eller en gemensam stund Yogaia (på finska eller engelska) tillsammans med barnen och yoga med Mimi och Kuku?

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn