I synnerhet orsakar uppsägning av arbetsavtal och obetalda löner oenighet på arbetsplatser

Elina Andersson-Finne, kommunikationschef

Uppsägning av arbetsavtal och lönefordringar orsakar flest tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. De här uppgifterna framgår av YTK-Föreningens tjänst Lakikaveri. Människor är mer medvetna än tidigare om sina egna rättigheter som berör jobbet, vilket återspeglas i att människor vågar lättare ta itu med orättvisor, säger Hillevi Kontturi-Karvinen, som är jurist och hjälper föreningens medlemmar.

Lönefordringar under eller efter anställning är orsak till nästan 40 % av fallen som hamnar till YTK-Föreningens Lakikaveris juridiska utredningstjänst. Ungefär en fjärdedel av ärendena i utredningstjänsten berör för sin del upphävanden av arbetsavtal, antingen av produktionsmässiga och ekonomiska eller personliga skäl.

YTK-Föreningen är en av vårt lands största föreningar med sina nästan 250 000 medlemmar. Genom tjänsten Lakikaveri som föreningen erbjuder, kan medlemmarna få juridisk telefonrådgivning. Om ärendet inte blir löst med telefonrådgivning kan medlemmen få personlig utredningstjänst av en jurist. Ungefär 10 000 personer ringer årligen till telefonrådgivningen. I den personliga utredningstjänsten behandlas närmare 1000 fall årligen.

Det finns många oklarheter kring löner och uppsägning av anställningar

“Många av de personer som ringer frågar om oklarheter som berör lönen. Antingen har lönen betalats fel till exempel de tillägg som hör till arbetstagaren eller så har den som ringer utestående lönefordringar”, berättar juristen Hillevi Kontturi-Karvinen, som har specialiserat sig på arbetsrätt.

Hon berättar att det också är många som kontaktar dem angående uppsägning av arbetsavtal. I de här fallen kan arbetstagaren ha erbjudits ett så kallat uppsägningsavtal eller så vill arbetstagaren ta reda på om hen har sagts upp på ett lagligt sätt. 

Kontturi-Karvinen uppskattar att tvisterna på arbetsplatser har ökat de senaste åren. Den främsta orsaken till detta är att arbetarnas medvetenhet om sina egna rättigheter har ökat.

“Till exempel medier har lyft upp tvister på arbetsplatser. Det är så människor börjar tänka på sin egen situation också. Å andra sidan diskuteras det på en samhällelig nivå mer än tidigare och mer öppet om diskriminering relaterad till ålder och hälsa.”

Kontturi-Karvinen säger att tröskeln för att diskutera eventuella orättvisor på arbetsplatsen med sin egen arbetsgivare fortfarande är hög för många, eftersom arbetstagaren kan vara rädd för sin arbetsgivares reaktion. Man vill ofta i förväg försäkra sig om att det verkligen har skett ett fel före man för saken på tal. Dessutom vill man veta hur det lönar sig att handla i situationen så att man kan lyfta fram ett potentiellt problem med sin arbetsgivare i god anda.

Proaktiv rättshjälp med låg tröskel

“Många är rädda för att ta upp saker med arbetsgivaren, eftersom de är rädda för eventuella konsekvenser och att bli en nagel i ögat så att säga. Man vill ha råd av en jurist i hur det lönar sig att framskrida i ärendet om man till exempel har öppna lönefordringar.”

Det bästa sättet att förbereda sig för eventuella oklarheter och tvistemål är framförhållning. Förutom juridisk telefonrådgivning och utredningstjänst av en jurist får en medlem via YTK-Föreningens tjänst Lakikaveri också bland annat rättsskyddsförsäkring.

Elina Andersson-Finne, kommunikationschef

Förutom medlemskommunikation är särskilt medierelationer och influenser på mitt ansvar. Mitt mål är att lyssna på dig och alla andra medlemmar i föreningen och vår verksamhetsmiljö med ett öppet sinne och genom det försöka förbättra arbetslivet. Så kontakta mig gärna!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn