Hur håller du dig ajour med i förändringarna i arbetslivet? Läs tipsen för kontinuerligt lärande och hur du formar dina egna färdigheter

Emmi Keskiaho, kommunikationsdesigner

Vill du stärka din roll i din kompetensutveckling? Känner du att du behöver hjälp med att identifiera ditt kunnande? Undrar du hur du får verktyg som hjälper dig att utvecklas kontinuerligt? Repetera tipsen i vårt webbinarium Osaamismuotoilu (Kompetensdesign) och titta på inspelningen!

Synvinklar på lärande i en ständig förändring

I webbinariet uppmanade Paula Helle, utbildaren från Workday Designers, oss att fundera på hur vår egen arbetsroll har förändrats under de senaste fem åren. När rollen och arbetsuppgifterna förändras ändras också kompetenskraven.

I arbetslivets (r)evolution betonas särskilt:

 • Rätt kompetens – inte bara en examen
  Kompetenskravens förändring är så snabb att examina inte nödvändigtvis hänger med. Därför är det viktigt att hitta nya sätt att lära sig och att smidigt uppdatera kompetensen för arbetslivets behov. Arbetslivet är mer meningsfullt när det finns en efterfrågan på den egna kompetensen.
 • Mer interaktivt och experimentellt lärande
  Tidigare har man kunnat lära sig genom läroböcker och bästa praxis. Numera sker lärande oftare genom problemlösning, genom att undersöka och testa vad som fungerar i olika situationer.
 • Öppenhet och tillgänglighet i utbildningen
  Gratis utbildningar är tillgängliga när som helst – Elements of AI, Linkedin Learning, Coursera osv. Man kan t.o.m. delta i kurser vid toppuniversitet gratis eller mot en liten ersättning. Testa djärvt och leta efter rätt information just för dig!
 • Lärandet som en av framtidens superkrafter
  I takt med att artificiell intelligens ökar och sköter rutiner, förändras människans roll i arbetslivet. I framtidens arbetslivskunskaper betonas människans inlärningsförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och interaktion.

Designmetoder kan tillämpas på lärande

Blir du inspirerad av att kontinuerligt lära dig nya saker, eller blir du trött ibland? Båda hör till saken! När man lär sig nya saker, är man alltid lite utanför sin bekvämlighetszon. Godkänn detta och fortsätt envist experimenten.

Kunnandet kan utvecklas med hjälp av design:

 1. Stanna upp vid din egen motivation.
  Vad är viktigt för dig? Vad vill du fördjupa dig i? Vilka är kompetenskraven för ditt arbete? Vilka saker är du redan bra på och hur kan du stärka dem? Vilka saker ger dig glädjen att lära dig? Det är naturligt att fortsätta från de här och utveckla sin egen kompetens. Det är värt att gå mot dina egna intressen, även om du ännu inte vet hur du kunde använda dem!
 2. Välj vad du vill fokusera på.
  Hellre för många behov än för få. Du behöver inte göra allt på en gång. Välj dem som är särskilt nyttiga eller relevanta för dig.
 3. Brainstorma öppet och djärvt.
  På vilket sätt lär just du dig bäst det som du valde som mål? Utmana dig själv att fundera på vilka olika sätt som kunde vara lämpliga att lära sig på? Tänk på i vilka situationer du själv har lärt dig något särskilt bra eller effektivt? Kunde du lära dig tillsammans med en kollega, kunde du ta ett utmanande projekt. Ta reda på och fråga hur andra har lärt sig.
 4. Prova nya inlärningsidéer.
  Börja med en låg tröskel och lär dig genom att testa! De bästa lösningarna förfinas genom testning. En prototyp är ett lätt sätt att testa det i praktiken. Hurdant inlärningsexperiment kunde du göra?
 5. Testa vad som fungerar!
  Det som passar andra kanske inte passar dig. Idéerna förfinas genom reflektion, det vill säga ta dig regelbundet en funderare. Fundera på hur det går, har du lärt dig det du ville och vad ska du göra härnäst? Lärde du dig något om dig själv som elev? Reflektion är en viktig del av lärandet. Detta görs genom att implementera små inlärningsstunder. Prova till exempel att lära dig något nytt under en vecka och fundera sedan igenom saken. Hur bra lärde du dig, kunde jag göra något effektivare eller hitta på ett nytt sätt att lära mig. Var det något som hindrade mig från att mig eller några nya aspekter i mitt tänkande.
 6. Förverkliga ihärdigt och upprepa
  ​​​​​​För att lärandet ska ge resultat och du ska uppnå dina mål, behöver du uthållighet. Lärandet är en process, där något genom upprepningar först förändras i ditt tänkande, sedan i dina handlingar. Förändring är den bästa indikatorn.

Att kontinuerligt lära sig och utforma sin egen kompetens är först och främst förmågan att se nya möjligheter och fånga dem.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn