Hitta och dra nytta av den egna potentialen år 2020

Människornas förväntningar på arbetslivet har förändrats. Under de senaste 10-15 åren har människorna i allt högre grad förväntat sig av livet en möjlighet att göra ett bra, ändamålsenligt arbete inom en organisation, som utvecklar dem yrkesmässigt och som bidrar till att utnyttja samt utveckla deras egen potential.

Människornas egna förväntningar har inte endast ökat, även arbetslivets krav har stigit: det motses av människorna allt mera förmåga till självstyrning samt förmåga att förnya sig och utvecklas som professionell i yrket. Frågan vid ett träningssamtal är inte längre: ”Vad vill du göra som följande i din karriär?” 

För att finna den egna potentialen och utnyttja den förutsätts god självkännedom samt förmåga att identifiera de möjligheter som hänför sig till dem i verksamhetsmiljön. Att känna igen  de egna styrkorna, handlingssättet och motivationsfaktorerna ligger till grund för självkänslan. Det är också bra att identifiera, inom vilka områden man inte tror på den egna potentialen eller några saker. 

Ibland är det ett lotteri att nå framgång och även i allmänhet, och lyckan spelar in. Det väsentliga är ändå att koncentrera sig på de saker som vi kan påverka som individer, i team och inom organisationerna. Om vi alltid gör samma saker på samma sätt, får vi sannolikt samma resultat. För att nå bättre resultat och hitta den egna potentialen förutsätts det att man prövar på bättre saker, gör sådana och tar vara på tillfällena regelbundet. 

Då det nya året kommer, ger många av oss nyårslöften med tanke på nya projekt och vanor. Största delen av dessa löften har brutits före februari. Enligt undersökningarna fungerar och håller vissa löften dock bättre:

 1. Endast några löften eller förändringar åt gången
 2. Det nya sättet eller det nya löftet är litet och kravnivån höjs först när det tidigare nivån håller
 3. Sättet/ löftet grundar sig på något sätt på redan existerande handlingsmodeller eller drag i personligheten
 4. Om sättet / löftet bryts, ska man genast börja hålla det på nytt

Det krävs alltid tid och energi att göra nya saker. Nyhetsflödet den senaste tiden har rapporterat att hela 25% av finländarna upplever utbrändhet. Det här är en mycket oroväckande siffra; en betydande del av befolkningen är redan nu överbelastad. I anslutning till detta kunde i själva verket tre förhållningsregler för att finna den egna potentialen för år 2020 vara: 

3 förhållningsregler för år 2020

Maximera ej – sträva efter att optimera din potential.

Om du börjar med något nytt; fundera på vad du ska sluta upp med att göra, så att tiden och energin räcker till.

Vad är sådant av vikt, som redan nu lyckas bra, och vilket du i fortsättningen kunde göra utomordentligt väl?

Här ännu vår finurliga lista på var du kan gå miste om den egna potentialen år 2020:

 1. Pröva inte på något nytt - aldrig!
 2. Försök att vara alla till lags.
 3. Försök inte identifiera dina egna styrkor och svagheter. Och om du gör det, så koncentrera dig i synnerhet på svagheterna.
 4. Livets mission, eller mening är en helt onödig uppfinning.
 5. Pröva en gång, lyckas det ej, så lönar det sig att ge upp – för evigt!
 6. Åsikterna är utforskade fakta – i synnerhet om man hör dem ur en människas mun.
 7. Tacksamhet över vad som är bra och fungerar är av ondo – det är bra att alltid vara lite missnöjd, gärna totalt.
 8. Dåliga idéer och tankar kommer ur en källa – från andra människor.
 9. Grupparbete är idiotiskt arbete och livet är individuell idrott – tillsammans kan inget lyckas.
 10. Det bästa sättet att styra ens eget livs förlopp är att sitta i baksätet / i utbytarbåset / på läktaren och skrika – inte genom att delta.

Ett riktigt Gott Nytt År 2020!

Venla Tulppala & Antero Ohjanaho, Mazhr Oy

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn