Giltigheten av de tillfälliga ändringarna i arbetslagstiftningen har inte förlängts

Sofia Härmä, YTK -Föreningens juristpraktikant

På grund av coronaviruset gjordes det tillfälliga ändringar i arbetsavtalslagen och samarbetslagen för tidsintervallen 1.4.2020-31.12.2020. Giltigheten av dessa ändringar förlängs inte längre, utan man återgår till att igen följa den gamla bekanta lagstiftningen.

De tillfälliga lagändringarna gällde följande ämnesområden:

 1. Prövotidshävning


  Prövotidshävning får inte längre från och med 1.1.2021 göras av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Prövotidens syfte är att ge både arbetsgivaren och arbetstagaren tid att bedöma arbetstagarens lämplighet för det nya arbetet och arbetsgemenskapen. Grunden för en prövotidshävning  får inte vara diskriminerande eller i övrigt osakligt med hänsyn till prövotidens syfte. Utgångspunkten är att grunden ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker alltså inte är en sådan grundad orsak med hänsyn till prövotidens syfte, och från början av januari kan den inte utnyttjas som grund för prövotidshävning.

 2. Tiden för meddelande om permittering


  Tiden för meddelande om permittering, eller tiden mellan att permitteringsmeddelandet lämnas och permitteringen, förlängs tillbaka till tiden för permitteringsmeddelandet på 14 dagar enligt arbetsavtalslagen. Om permitteringsmeddelandet har lämnats senast 31.12.2020 får arbetsgivaren iaktta en kortare tid på fem dagar för tiden för meddelande om permittering, fastän den egentliga permitteringen skulle börja i januari 2021.

 3. Minimitiden för samarbetsförhandlingar  om permitteringar


  I samarbetslagen förlängs minimitiderna för förhandlingar från och med 1.1.2021 åter till 14 dagar och sex veckor. Samarbetsförhandlingarna, som gäller permitteringar, ska inledas senast 31.12.2020, för att den kortare förhandlingstiden på fem dagar får iakttas.

 4. Arbetstagare på viss tid och permittering


  På grund av coronaviruset kunde även en arbetstagare på viss tid permitteras, liksom en arbetstagare tills vidare. Från och med 1.1.2021 kan en arbetstagare på viss tid permitteras endast, om den arbetstagare som ska vikarieras, kunde permitteras. Om en arbetstagare på viss tid inte är vikarie för någon, är utgångspunkten att han eller hon inte kan permitteras. Om permitteringen för en arbetstagare på viss tid har inletts senast 31.12.2020, kan han eller hon permitteras, liksom en arbetstagare i anställningsförhållande tills vidare.

 5. Återanställningsskyldighet


  Återanställningstidens längd för arbetstagare som blivit uppsagda av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker återgår till fyra månader (ett anställningsförhållande som varat under minst 12 år) eller till sex månader (ett anställningsförhållande som varat i minst 12 år). Återanställningsskyldigheten innebär att arbetsgivaren har skyldighet att erbjuda arbete åt en arbetstagare, som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, om arbetsgivaren behöver en arbetstagare för samma eller liknande arbete som där de uppsagda arbetstagaren arbetade.

OBS! Denna bloggtext gäller ändringar i arbetstidslagen, och den gäller inte tillfälliga lagändringar, som funnits i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa  och som gäller inkomstrelaterade dagpenningar. Om de tillfälliga lagändringarna, som gäller utkomstskyddet för arbetslösa, kan du läsa i avsnittet aktuellt från arbetslöshetskassan och databanken.

Vi informerar i YTK -Föreningens bloggtexter om medlemsförmånerna för våra medlemmar och de företeelser som påverkar arbetslivet. Bloggen är inte en rådgivning, och kontakta  därför den juridiska rådgivningen  för anställningsförhållandet, om du har frågor som hänför sig till de tillfälliga ändringarna av arbetslagstiftningen och deras slopande. Den här bloggtexten gäller lagstiftningen, och således har det i ditt arbetsavtal, som tillämpas på ditt anställningsförhållande, eventuellt kunnat avtalas på annat sätt.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn