En lyckad anställningsintervju är en dialog

#työelämänkäänteissä

Vägen från en arbetsansökan till en arbetsintervju kan vara en mångsidig process som startar redan innan ens tanken om ett nytt jobb har slagit rot. I bästa fall leder processen till en dialog mellan den arbetssökande och arbetsgivaren, där man i gott samförstånd diskuterar jobbet. Kirsi Laine, rekryteringsproffs och arbets- och organisationspsykolog, utreder jobbsökningens förunderliga värld.

Oftast utgår man från sitt personliga perspektiv när man söker jobb, vilket är ganska naturligt. De flesta av oss behöver ett jobb och vi söker jobb som passar våra egna behov. Detsamma gäller även arbetsgivaren. Arbetsgivaren behöver arbetstagare och söker arbetstagare utifrån sina egna behov. Att sammanföra dessa två är inte alldeles enkelt.

”Arbetsgivaren borde först och främst ta reda på om det överhuvudtaget finns en sådan arbetstagare som man söker.  Ibland händer det att man startar ansökningsprocessen trots att det man söker inte finns", säger Kirsi Laine, psykolog och vd för Master Finland. 

Processen med anställningsintervjuer är arbetsdryg, vilket företagen ibland förbiser när de planerar sin rekryteringsprocess. 

”Ofta kommer det in alldeles för många ansökningar, t.ex. till sommarjobb”, berättar Laine. Tröskeln att söka ett mycket eftertraktat jobb kan vara hög för många arbetssökande.

Om de sökande inte passar ihop med jobbet och vice versa, finns det andra knep att ta till. Headhunters, dvs. rekryterare som specialiserar sig direktrekrytering, kan vara en lösning. Därför är det viktigt att den arbetssökande är synlig. Det finns många osynliga jobb som aldrig utannonseras. Föga överraskande rekommenderar Kirsi Laine Linkedin.

”Alla som söker jobb borde registrera sig på Linkedin, det är råd nummer ett ”, säger Laine.

Det räcker naturligtvis inte med att enbart registrera sig. Eftersom Linkedin handlar om att nätverka är det en god idé att vara aktiv. Ju mer man deltar i diskussioner, desto bättre syns man i olika människors flöden. En del är onödigt försiktiga när det gäller att bygga upp sina nätverk.

”Ju fler kontakter du har, desto lättare är det för rekryterare att hitta dig”, framhåller Laine. 

Hon tror att vissa kanske är rädda för att den nuvarande arbetsgivaren misstänker att man vill byta jobb om man är aktiv på Linkedin. Det är dock värt att komma ihåg att Linkedin är ett professionellt nätverk där man också upprätthåller sin egen kompetens. Ursprungligen är tjänsten inte en kanal för rekrytering, även om den också fungerar utmärkt för det ändamålet. Det är alltså värt att våga skriva och att vara aktiv. Det är det enda sättet att hålla sig aktuell på arbetsmarknaden.

Steget efter annonsen

Det traditionella sättet att söka jobb på är att besvara en platsannons. Då börjar man med att skriva en arbetsansökan.

”Ansökan ska alltid ge en tydlig bild av din bakgrund och dina erfarenheter. En kort lista i cv:t, dvs. meritförteckningen, är inte nog”, poängterar Laine.

Enligt Laine finns det två typer av rekryterare: en del läser både ansökan och cv:t – andra endast cv:t. Man måste alltså satsa på båda. Om man ska välja någondera, rekommenderar Laine cv:t. Cv:t lyfter fram det viktigaste, dvs. erfarenheten och kompetensen.

Man ska inte söka olika jobb med en och samma ansökan. Eftersom alla jobb och arbetsgivare är olika är det viktigt att anpassa sin ansökan. Riktad text är ett bra sätt att skilja sig från mängden, enligt Laine. En copy-paste-ansökning brukar oftast bli avslöjad. Om ansökan är riktad till fel företag är det osannolikt att man kommer vidare i processen.

Innan man börjar skriva en ansökan ska man läsa igenom platsannonsen noggrant. Enligt Laine ska man endast lyfta fram det som är relevant, även om det finns annat intressant att berätta. Det är viktigt att vara tydlig.

”Det kan hända att en utomstående inte alls förstår något sådant som du själv tycker att är helt klart. Därför är det en bra idé låta någon annan läsa din cv, det avslöjar om din text är tydlig”, tipsar Laine.

Anonyma ansökningar blir allt vanligare. Namn, foto eller kön är inte längre självklara i en modern ansökan.

”Studier visar att robotar som analyserar ansökningar till och med kan göra bättre och lämpligare val än människor”, säger Laine, som själv analyserar otaliga ansökningar. Människor styrs lättare av fördomar och stereotypa uppfattningar. Det är svårare för en människa att hålla sig objektiv än det är för artificiell intelligens. 

Det är alltså ingen lätt sits för den sökande. Anställningsintervjuer är fortfarande vanliga och de är personligare än anonyma och kompetensinriktade ansökningar.

”Dock har coronapandemin medfört nya utmaningar i och med att många intervjuer hålls på distans, vilket kräver kameror, mikrofoner och annan utrustning. Men det finns en sak som inte förändras i en intervju, nämligen att behärska dialogen”, säger Laine.

Mot en framgångsrik dialog

”Många organisationer poängterar fortfarande stresstålighet och nästan varje företag anser att just deras arbetsrytm och uppdrag är mer krävande än genomsnittet. Det här stämmer ganska sällan”, avslöjar Laine. Skarpa eller till och med bryska intervjuer förekommer numera inte så ofta.

Ibland kan det dock hända att intervjuaren är oerfaren. Å andra sidan kan cv:t ha lovat mycket, men stämmer sedan inte överens med ansökan eller med den sökandes verkliga kompetens.

”Berätta ärligt och öppet om dina styrkor. Det betyder inte att du skryter, utan att du ger information. Berätta vad du kan, arbetsgivaren inte kan veta det eller gissa sig till det”, säger Laine.

”Visa vem du är genast från början. Genom att vara dig själv behöver du inte låtsas att du är smartare är du är”, poängterar Laine. Det samma gäller faktiskt också arbetsgivaren. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren ger en glansig bild av sig själv. Om den inte stämmer överens med verkligheten finns det risk att båda parter blir besvikna i slutändan.

Därför ska den arbetssökande också själv vara aktiv och ställa frågor: vilken typ av verksamhets- och diskussionskultur har företaget, hurdana är arbetskamraterna och cheferna? Frågor gällande lön, lunchkuponger och full semester kan man med fördel ta upp i de efterföljande förhandlingarna, tipsar Laine. I en idealsituation är intervjun en dialog där man försöker hitta en gemensam melodi.

Om man får avslag på sin ansökan ska man inte bli nedslagen.

”Oftast grundar sig valet på kompetensen, sällan på personen i sig. Konkurrensen kan vara mycket hård och av flera goda kandidater måste man helt enkelt välja en.”

Kirsi Laine ger ett sista, mycket värdefullt råd:

”Fråga varför du inte blev vald. Det kan ge dig värdefull information inför nästa ansökan. Du kanske inser att du ska framhäva dina styrkor på ett annat sätt eller så kanske du börjar tänka på jobben ur ett nytt perspektiv.”

En lyckad rekryteringsprocess har ofta visat sig ge mervärde och därför satsar många arbetsgivare på den. Om processen sköts ordentligt ända till slut hjälper den också de sökande som inte blivit valda. Nästa gång kanske resultatet är ett annat.

#työelämänkäänteissä

Artikeln ingår i artikelserien #työelämänkäänteissä, där vi talar om det föränderliga arbetslivet och hjälper våra medlemmar att hantera omställningar.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn