Den egentliga meningen med att finnas till

Ilona Kangas, klientrelations- och kommunikationschef

Tiden är den bästa budbäraren, det må sedan ha gått 15 timmar, dagar eller år. Eller ett sekel. Ett barn, som blivit fött för 15 timmar sedan, har gjort två människor till far och mor. På två veckor under senaste mars månad erövrade ett virus världen och på exempelvis 15 år har kvinnornas andel i börsbolagens styrelser stigit till 36 procent i Finland. Och för 1500 år sedan – nåja, då fanns åtminstone inte TikTok.

YTK -Föreningen inledde sin verksamhet för ganska exakt 15 år sedan, år 2005. Anledningen till att föreningen kom till, finns hos medlemmarna i Allmänna arbetslöshetskassan: i enkäterna hade man efterlyst en rättsskyddsförsäkring. Kassan är ju en arbetslöshetskassa och kan ej heller erbjuda sina medlemmar andra än lagenliga förmåner, och då uppkom tanken på att för medlemmarna bilda en separat förening för tjänsterna för att få ett tilläggsskydd. Det var så vi fick vår början, av medlemmarnas behov. Förhoppningen har burit långt – under 15 års tid har redan cirka 230 000 finländska löntagare hunnit ansluta sig. Vi lär vara en av de största föreningarna i Finland.

Då vi kommit in på den första etappen tog utvecklingsentusiasmen överhanden och rättsskyddet fick snart en kompis genom olycksfallsförsäkringen för fritiden, där även i fjol cirka 800 av våra medlemmar mottog ersättningar.

Sulo lär sig inget utan Sofia

År 2014 gjordes en ny inmutning på serviceområdet: juridisk rådgivning för medlemmarna. Också den här veckan, varje dag från måndag till torsdag, svarar juristerna inom advokatnätverket OpusLex på våra medlemmars frågor om anställningsförhållandet. Servicen är populär och nyttig. Tusentals får hjälp och råd av kompetenta som hjälper. Vid sidan av de levande lagkunniga uppenbarade sig 2019 Sulo, som är en bott, som satt sig in i anställningsfrågorna. Sulo har den fördelen att han kan betjäna t.o.m. hundratals användare samtidigt. I fjol kom det  24 000 svar ur munnen på Sulo. Nåja – Sulo lär sig ännu inget själv på egen hand, utan han undervisas av vår juristpraktikant Sofia Härmä. 

Vår förening har på 15 år vuxit och utvecklats och det samma vill vi också i fortsättningen. Det är sällan som arbetslivet har varit bestående, men den datatekniska utvecklingen ser med våld till att vi har bråttom. Var och en måste vara åtminstone lite intresserad av vad hen kan, hur man kan lära sig mera och i vilket arbetsliv hen finner sig själv om ett par år. Man kan och det är de facto skäl att utveckla de här sakerna. Det är därför som vi tror att vi hjälper våra medlemmar genom att erbjuda, utöver ett skydd, även erbjuda tips, idéer, inspiration och vardagens konkretism i arbetslivets omvandlingsfärdigheter.

Ny routing för dig själv

I år kan vi vara just för ditt arbetsliv de bästa säkerhetsstyrkorna för en ändring. Du kommer kanske inte undan så lätt, men säkert lär du dig. En omvandling uppkommer inte av att du deltar i så många webbinarier som möjligt, utan av att du förstår vad du kan gör av ditt eget liv med vad de ger. Den förändringen känns inte alltid så trevlig. Det gör on hos tankarna, när det blir en helt ny routing i huvudet vid sidan av det gamla invanda. Ibland kan hela livet få en annan riktning.
​​​​​​​
Inled omvandlingen med att ta en funderare över vad du vill lära dig och undersök om du till exempel kan hitta den i föreningens urval av tjänster som utvecklats under 15 år. Om den inte finns där, så är det säkert många andra som behöver den, alltså upp med den på listan över utvecklingsobjekt. Det är uttryckligen här som det egentliga syftet med existensen finns, att bli entusiastisk över förändringen.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn