Arbetsansökans äkthet är A och O

En arbetsansökan är en skriftlig spelöppning. Med dess hjälp kan man bli kallad till arbetsintervju eller ibland t.o.m. direkt på jobb. Arbetsansökan är den viktigaste delen i processen för jobbsökandet, och med den är mycket kunnande förenat, vilket det är skäl att öva upp. Det är inte alltid tillräckligt med det egna kunnandet och den egna erfarenheten. Man ska också kunna se in i framtiden och berätta, hur man för egen del kan lösa arbetsgivarföretagets utmaning. En aspekt på den här saken erbjuds av en av de mest fartfyllda rekryterarna i Finland, Tomi Salo hos Valmet Automotive. Enligt honom är äktheten det viktigaste av allt.

Bilfabriken i Nystad eller Valmet Automotive har fått lysa i offentligheten allt emellanåt. Ibland har rekryteringsbehoven varit fantastiskt stora och snabba. För ett par år sedan berättade rubrikerna, hur fabriken drar till sig arbetare och hur det av en barberare kläcks en bilfabrikant på ett par veckor. När coronakrisen börjat, är takten alltjämt häftig, men riktningen har bytts ut mot det motsatta. Bilbranschen träffades hårt, när leveranskedjorna dramatiskt stannade upp och leveransförutsättningarna stoppade som mot en vägg. Fabriken måste stänga portarna för sju veckor. Det innebar att hundratals människor blev permitterade. Men bilbranschen är snabb i vändningarna. Farten har återgått till den tidigare och huvudkunden frågar redan, om man kan tillverka mera.

”För närvarande går det bra med hänsyn till omständigheterna”, säger bilfabrikens personalchef Tomi Salo som även svarar för rekryteringen.

Han berättar att alla de som blev permitterade i augusti i fjol återvände och rekryteringen pågår igen i häftig takt. Fabriken har återgått till nivån som föregick coronan och till och med till en högre nivå. Behoven av rekrytering ökas också av att även arbetstagarna växlar.

”Alltid är det någon som kommer och går. Människorna börjar studera, ska in i militären eller till något annat. Varje månad behövs det cirka 30 arbetstagare, för att vi ska behålla takten. Hela tiden går det undan”, beskriver Salo. I slutet av år 2020 blev det igen ett behov av att snabbt få 400 att jobba inom åtta veckor. Det innebar i praktiken 1600 ansökningar och 800 intervjuer, summerar Salo.

Man kan alltså bra föreställa sig, att de i Nystad är rutinerade för arbetssökandet, processerna är kristallklara och systematiserade. Och det är också ett faktum, att ansökningarna sker elektroniskt och det strömlinjeformade har man varit tvungen att söka med hjälp av ansökningssystemen. Det innebär ändå inte att människan inte blir beaktad i valprocesserna.

”En sak är väsentlig hos oss”, inleder Salo. ”Det finns inget särskilt krav på kunnande. Vi är Finlands enda bilfabrik, och vi kan inte heller förvänta oss att det just ska finnas arbetserfarenhet eller kunnande att erbjuda. Vi utbildar arbetstagaren.”

Människan i centrum för rekryteringsvalet

Tomi Salo lyfter fram två centrala omständigheter som påverkar valet: ”Vi vill att motivationen och förmågan att lära sig nytt stiger fram i profilen.”

Den kan låta förenklat, men i bakgrunden finns också tanken att arbete förändras. Enligt Salo ska man vara redo att överge det förflutna och att möta det nya. Det förutsätter färdighet att lära sig nytt. Hur förmår man plocka fram en sådan dimension ur de otaliga ansökningarna?

”Om man har gjort mycket och allt möjligt, visar det att man är färdig för nya utmaningar. Det lönar sig i själva verket att djärvt berätta om den egna mångsidigheten”, vägleder Salo.

Å andra sidan passar det bättre in, då man söker arbeten inom produktionen. I expertuppgifter är sakerna som hänför sig till substanserna eller expertkunskapen alltjämt i en viktig roll. Salo påpekar ändå att helheten avgör. Men hur framgår exempelvis motivationen i ansökningarna? Enligt Salo hoppar den nog fram. Igen skulle han dela upp en bra arbetsansökan i två delar, av vilka den första är en CV, dvs. en meritförteckning och den andra själva ansökan.

”CV:n speglar det förflutna och erfarenheten, ansökan däremot är förknippad med framtiden och den berättar när den är som bäst av hurdan typ och karaktär sökanden är. Av dessa saker är ärligheten A och O”, klarlägger Salo.

Han betonar i själva verket betydelsen av ärlighet. Endast utifrån det uppstår det länga anställningsförhållanden. Till detta hänför sig enligt Salo en färdighet, som inte alla av naturen kan och som var och en på någon punkt ska finslipa, nämligen att skriva och beskriva sig själv.

”Det är bättre att försöka skapa ett neutralt intryck än att exempelvis bruka ironi eller sarkasm. Det är inte ofta som dessa öppnar sig för läsaren bland mängden av ansökningar. Hellre kan man exempelvis berätta, att man är arbetslös och behöver pengar.”

Då man söker expertuppgifter ska man kunna skriva, genom vilken lösning arbetstagaren kan lösa en utmaning för företaget: jag bidrar med mer, och varför. Man måste alltså förstå till hurdan uppgift man söker. Det samma gäller för arbete inom produktionen. I Nystad är människorna i centrum för uppmärksamheten.

”Hos oss verkar man i ett team, man utför arbete tillsammans med människor och man är hela tiden i växelverkan. Då man inser det på förhand, kan man även i ansökan välja sina ord rätt.”

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn