Anställning avslutades oväntat under prövotiden - ogrundad uppsägning ledde till skadeståndskrav

Lakikaveri, exempelfall

En anställd sades oväntat upp på den sista dagen av sin prövotid. Arbetsgivaren kunde inte ange några giltiga skäl för uppsägningen. Med hjälp av Lakikaveri kunde ärendet snabbt lösas och den anställde fick ersättning.

Vad handlar det om?

Den anställde sades upp på den sista dagen av prövotiden. Den anställde hade inte fått någon förvarning och hade därför inte haft någon möjlighet att rätta till eventuella påstådda brister i sin prestation. Vidare hade den anställde inte informerats om hörandet innan anställningen upphörde och han hade därför inte haft möjlighet att förbereda sig inför hörandet eller att få hjälp.

Hur löstes fallet?

Den anställde kontaktade Lakikaveri-tjänsten och fick hjälp av en advokat. Advokaten bad först arbetsgivaren att förklara vad som hade hänt i detalj och vad som låg till grund för uppsägningen i slutet av prövotiden. 

Under prövotiden har både arbetsgivaren och den anställde rätt att säga upp anställningsförhållandet utan uppsägningstid, men även då måste arbetsgivaren ha en giltig anledning till uppsägningen. I det här fallet kunde arbetsgivaren inte ange några giltiga skäl för uppsägning, så situationen blev föremål för skriftlig förlikning. Med hjälp av en advokat kunde man relativt snabbt nå en överenskommelse om ersättningsbeloppet.

Juristens kommentar:

"Att plötsligt avsluta en anställning under en provanställningsperiod utan motivering är tyvärr ganska vanligt. Ett stort antal situationer skulle kunna lösas om arbetsgivaren hade angett tydliga skäl och erbjudit den anställde ett ordentligt tillfälle att bli hörd innan anställningsförhållandet avslutades. Många människor accepterar skälen till uppsägningen när de får ett ordentligt hörande, men en uppsägning som kommer från ingenstans skapar naturligtvis förvirring och upprördhet."

Lakikaveri, exempelfall

​​​​​​​​​​​​​​Exemplen bygger på verkliga fall som utretts i tjänsten Lakikaveri. Medlemmen i fråga har gett sitt samtycke till publicering av berättelsen, eller så har berättelsen ändrats på så sätt att det inte är möjligt att identifiera medlemmen eller arbetsgivaren.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn