”Kan du berätta lite mer om dig själv?”

Antero Ojanaho, Mazhr Oy

Funderar du i dessa tider över, vad nytt du skulle göra härnäst i din karriär? Håller du redan på att kontakta lämpliga arbetsplatser? Eller är det kanske en arbetsintervju som väntar dig? Det må vara vad som helst i din situation, mycket utkristalliseras, när du får frågan: ”Vill du berätta lite mer om dig själv?”

Rätt ofta upplevs det som den mest betydande utmaningen att berätta om sig själv och ”att sälja sig själv” inför en ny situation. Problemet är ändå ofta inte bristen på kunnande eller attityd, utan bristen på en redig struktur i kommunikationen. Många av dem som jag coachat har till exempel varit för första gången ute och sökt jobb på över tio år, eftersom ”ett väl utfört arbete har lett till nya uppdrag”. På sista tiden har läget ändå förändrats och de gamla knepen funger inte nödvändigtvis längre. Vilka saker är det då viktigt att identifiera hos sig själv och klä i ord, så att du kan föra fram ditt kunnande och din kompektens? Ett enda rätt svar finns inte heller på detta, men tag en funderare över åtminstone de här testade frågor som befunnits bra och med vilka du får en början:

Vad letar du egentligen efter?

Studera först väl den arbetsplats och organisation som du söker och ta reda på bakgrundsfakta.På så sätt försäkrar du dig om att du berättar saker som är väsentliga för den som lyssnar. Det vanliga feler vid fördelserna är att... man inte gör det alls.

Vad kunde du åstadkomma med dina styrkor i den aktuella uppgiften?

Berätta vad du har åstadkommit med ditt väsentliga kunnande i de föregående och motsvarande uppgifterna. Om det är utmanande att berätta om sig själv, så berätta hur ditt arbete har hjälpt kunderna eller till och med samarbetspartner. Konkreta exempel, siffror och berättelser gör din kommunikation redigare.

Vad motiverar, intresserar och inspirerar Dig?

Motivationen är mycket viktig i arbetet. Berätta, vilka konkreta saker som stärker din motivation. Det är inte fel att säga att arbetet i främsta rummet utgör en del av ditt andra liv och ett sätt att skaffa uppehället. Så säger ungefär hälften av finländarna. Det är ändå bra, om du också exempelvis kan berätta att du njuter av att få projekten i mål skötta med kvalitet eller att du får kunderna att vara nöjda med ditt arbete.

I vilket slags arbetsgemenskap och organisation passar du bra?

Rätt många arbeten utförs i dag självständigt och även skilt för sig, men sällan helt allena. Dessutom skiljer sig arbetsgemenskaperna till sin värld av värden, arbetshastighet och handlingssätt. Med vilka slag av kunder, teammedlemmar och samarbetspartner reder du dig bra? Gillar du en mindre eller en större organisation? Passar en företagares grepp för dig? Undvik klichéer som ”Jag klarar mig med alla” och föredra igen konkreta berättelser och exempel.

Genom att svara på de här fyra frågorna, åstadkommer du en redig berättelse, som hjälper dig med att skilja sig positivt från mängden vid jobbsökandet. Vi har även skapat verktyg för att göra det lättare att besvara dessa frågor. Mazhrs karriärplaneringstjänst bistår dig i detta!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka

Linkki kyselyyn