Arkiv

Hur håller du dig ajour med i förändringarna i arbetslivet? Läs tipsen för kontinuerligt lärande och hur du formar dina egna färdigheter

Emmi Keskiaho, kommunikationsdesigner

Vill du stärka din roll i din kompetensutveckling? Känner du att du behöver hjälp med att identifiera ditt kunnande? Undrar du hur du får verktyg som hjälper dig att utvecklas kontinuerligt? Repetera tipsen i vårt webbinarium Osaamismuotoilu (Kompetensdesign) och titta på inspelningen!

Den egentliga meningen med att finnas till

Ilona Kangas, klientrelations- och kommunikationschef

Tiden är den bästa budbäraren, det må sedan ha gått 15 timmar, dagar eller år. Eller ett sekel. Ett barn, som blivit fött för 15 timmar sedan, har gjort två människor till far och mor. På två veckor under senaste mars månad erövrade ett virus världen och på exempelvis 15 år har kvinnornas andel i börsbolagens styrelser stigit till 36 procent i Finland. Och för 1500 år sedan – nåja, då fanns åtminstone inte TikTok.

Mera välbefinnande som stöd för ditt arbetsliv

Mirva Puranen, utvecklingschef, arbetslivstjänster

När vi mår bra, orkar vi också bättre i arbetslivets svängar. Läs i vår blogg om vad vår utvecklingschef Mirva tänker och om hur vi vill vara med och stödja ditt välbefinnande övergripande!

Giltigheten av de tillfälliga ändringarna i arbetslagstiftningen har inte förlängts

Sofia Härmä, YTK -Föreningens juristpraktikant

På grund av coronaviruset gjordes det tillfälliga ändringar i arbetsavtalslagen och samarbetslagen för tidsintervallen 1.4.2020-31.12.2020. Giltigheten av dessa ändringar förlängs inte längre, utan man återgår till att igen följa den gamla bekanta lagstiftningen.

Det räcker inte alltid med attityden, men hoppet lever i möjligheterna

Maaret Kallio

Hoppets betydelse framhävs i svåra tider. Läs Maaret Kallios gästbloggsartikel!

Avslutades anställningsförhållandet under permitteringen? Läs detta!

Sofia Härmä

För hösten kan det i någon mån motses nya samarbetsförhandlingar när coronakrisen drar ut på tiden. Dessutom bedömer man att permitteringar i många branscher förändras till uppsägningar. Vi har här sammanställt i denna blogg ett aktuellt informationspaket om uppsägningstid och avslutat anställningsförhållande under tiden för permittering.

”Kan du berätta lite mer om dig själv?”

Antero Ojanaho, Mazhr Oy

Funderar du i dessa tider över, vad nytt du skulle göra härnäst i din karriär? Håller du redan på att kontakta lämpliga arbetsplatser? Eller är det kanske en arbetsintervju som väntar dig? Det må vara vad som helst i din situation, mycket utkristalliseras, när du får frågan: ”Vill du berätta lite mer om dig själv?”

Vad har vi lärt oss av telearbete?

Emmi Keskiaho

Dagarna med distansarbete blir lätt fyllda med videosammankomster, telefonen, e-posten och teamverktygen sjunger i kapp. Många sköter vid sidan av det egna arbetet ännu barnen och distansskolan. Verkar det bekant? Corona-vardagen har omvandlat arbetet, fritiden, de sociala kontakterna och familjelivet. Vi behöver nu stöd och råd av varandra för att sammanjämka allt detta och för att anpassa oss till det nya normala. Läs våra tips för att lyckas med distansarbetet!

Beredskapslagens verkningar på anställningsförhållandet

Katja Halonen, Teperi & Co Oy

Regeringen avlät en förordning om ibruktagande av beredskapslagen till riksdagen på tisdagen 17.3.2020. Beredskapslagen och de förordningar om ibruktagande som hänför sig till den är i kraft en utsatt tid fram till 13.4.2020. De behöriga myndigheterna sätter besluten i kraft enligt sina befogenheter. Statsrådet har 17.3.2020 med stöd av beredskapslagen utfärdat en förordning om arbetstid, semester samt uppsägningstid då en arbetstagare säger upp sig från sitt arbete.

Coronavirusets verkningar inom anställningsförhållandet

Katja Halonen, Teperi & Co Oy

Coronaviruset har gett anledning till att ändra villkoren för anställning i företagen och till olika slag av tillfälliga arrangemang. Fastän situationen är utmanande för flera arbetsgivare, ska arbetsgivaren även i dessa exceptionella situationer följa arbetslagstiftningen.

Utmaningar med hänsyn till arbetstagarna har även orsakats av besluten att stänga daghemmen och skolorna. Vem har skyldighet att betala lön eller har någon ens sådan?

Coronavirus – resor och lönebetalning

Katja Halonen, Teperi & Co Oy

Coronaviruset har väckt frågor och problemsituationer av många slag Speciellt i fokus har varit frågor som gäller resor under fritiden och återkomsten till arbetet samt lönebetalningen. I texten nedan har de vanligaste frågorna i ämnet besvarats.

Självlärd yrkeskunskap förde den nyutexaminerade till en ny sektor

Ibland kan en grundmurad yrkeskunskap uppstå genom en bobby. Då kan man finna sig själv på en helt annan sektor än den man utbildat sig för. Så gick det för Sonja, vars resa från praktiken för sociaonomstudierna i själva verket ledde fram till ICT-branschen.

Hitta och dra nytta av den egna potentialen år 2020

Människornas förväntningar på arbetslivet har förändrats. Under de senaste 10-15 åren har människorna i allt högre grad förväntat sig av livet en möjlighet att göra ett bra, ändamålsenligt arbete inom en organisation, som utvecklar dem yrkesmässigt och som bidrar till att utnyttja samt utveckla deras egen potential.

Nästan en tredjedel av finländarna har övervägt att byta arbetsplats på grund av utbrändhet – Specialisten ger fem preciserade tips för hur orka i arbetet år 2020

Enligt YTK -Föreningens enkätundersökning är önskan att utvecklas den vanligaste orsaken till att byta arbetsplats, men inemot en tredjedel av dem som svarade berättar att de under de tre senaste åren har övervägt att byta arbetsplats eller bransch på grund av det uttröttande arbetet. Många upplever också en konflikt mellan sina styrkor och arbetslivets förväntningar. Specialisten påminner om att mellandagarna under julen erbjuder en bra paus att ta sig en funderare över det egna välbefinnandet i arbetet och de frågor som är de allra mest betydelsefulla.

Arbetslivets spöken, robotar och hackelsens hjältar

Ilkka Halava, futurist

Diskussionerna om arbetslivets växande press, konkurrensavtalets timmar och vilka kollektivavtal som ska tillämpas räcker till för varje vecka under det år som går mot sitt slut. Arbetets krav, robotar, algoritmer och digitaliserad ekonomi, alla ser man gärna som ett hot och ett säkert tecken på att arbetslivet blir sämre. Samtidigt har arbetstagarens autonomi, tekniska hjälpmedel och inspirerande arbetsmiljöer obestridligen förändrat arbetet till det bättre, även om det inte i allmänhet finns spaltutrymme för förbättringarna.

Arbetsavtalet – undvik de värsta fallgroparna

Anna-Karin Axell, Asianajotoimisto Teperi & Co Oy

Gratulerar! Du har kanske fått ditt första sommarjobb eller den första arbetsplatsen som motsvarar den egna utbildningen – det är bara att sätta i gång och vänta på den första avlöningsdagen. Det kan kännas lika intressant att sätta sig in i frågor om anställningsförhållandet som att följa med när färgen torkar, men du kan undvika onödiga konfliktsituationer, ifall du känner till basfakta för hur man ingår ett arbetsavtal.

Linkki kyselyyn