Arkiv

En lyckad anställningsintervju är en dialog

#työelämänkäänteissä

Vägen från en arbetsansökan till en arbetsintervju kan vara en mångsidig process som startar redan innan ens tanken om ett nytt jobb har slagit rot. I bästa fall leder processen till en dialog mellan den arbetssökande och arbetsgivaren, där man i gott samförstånd diskuterar jobbet. Kirsi Laine, rekryteringsproffs och arbets- och organisationspsykolog, utreder jobbsökningens förunderliga värld.

Täcks du erkänna att dina it-kunskaper har rostat? Bra, du är beredd att lära dig, läs expertens tips!

Emmi Keskiaho

Står det “utmärkta it-kunskaper” på din cv eller en lista tillämpningar och program, som du kunde i början av 2000-talet? Har du tänkt på vad det faktiskt berättar för din arbetsgivare om du söker arbete just nu? Läs Digikuu Oy:s it-expert-coach Ville Kankares tips för kontinuerlig uppdatering av it-färdigheterna, inlärning av nya arbetsmetoder och tillämpning av dem på arbetssökningen!

Proaktiv karriärplanering, vad är det? Se på vårt webbinarium och vanliga frågor!

Proaktiv karriärplanering är ett nytt perspektiv på hantering av ett arbetsliv i förändring och uppbyggande av en hållbar framtid. Ett arbetsliv som förändras snabbt och oväntade förändringar i arbetslivet tvingar oss alla att hitta nya sätt att förbereda oss på förändringarna. Hjälpmedlen och verktygen för att vara beredd och kunna hitta nya möjligheter kan finnas i proaktiv karriärplanering. Läs mera och se inspelningen från webbinariet och vanliga frågor!

Jag och Linkedin – Hur jag fick ett jobb

Linkedins sociala nätverkstjänst är mångsidigare än sitt rykte. Den är inte bara ett verktyg för att nätverka, utan lämpar sig också utmärkt för att söka jobb. Linkedin är en social mediaplattform precis som Facebook eller Twitter. Där gäller alltså de gemensamma reglerna för sociala kontakter, men på ett professionellt plan. Linkedin kan användas som ett digitalt CV, men tjänsten erbjuder mycket mer än så. Den är förvånansvärt effektiv i jobbsökning. Det tycker i alla fall Tanja Jeppesen och Mirva Puranen. Här följer deras berättelser.

Att uppdatera kompetensen är en viktig arbetslivsfärdighet – se våra tips för självstudier!

Kompetens och styrkor är två skilda saker. Båda behövs i arbetslivet och det är bra att kunna definiera och identifiera dem båda. I och med att arbetslivet ständigt förändras, förändras också kraven och därmed kompetensbehoven. Det är viktigt för både arbetstagare och arbetssökande att regelbundet upprätthålla det egna kunnandet. Läs vår blogg för tips om hur du utvecklar din allmänna kompetens och kom ihåg att använda dina medlemsförmåner som stödjer lärande!

Lauri "pietola" Hietala inledde sin karriär som tävlingsspelare vid 13-års ålder - "Jag hade velat höra att det är okej att vara nervös"

Lauri "pietola" Hietala har spelat på heltid sedan 2019. Under den tiden har han lärt sig mycket om vad det innebär att vara en tävlingsspelare. Många säger att tävlingsspelande är svårt, och Hietala medger att det tidvis är det, men för det mesta beror detta på de mål han själv har satt upp för sig själv.

– När man är ambitiös och inte får resultat är det svårt och tungt. I vanligt dagarbete upplevde jag inte lika mycket press, men nu tänker jag i princip 24/7 hur jag idag är bättre än igår, beskriver Hietala.

Vad Afrika lär arbetssökande och arbetsgivare

Saana Rossi

#työelämänkäänteissä
Saana Rossi är en av Finlands mest kända rekryterare som ansvarar för sina arbetsgivares framgång. Hon har erfarenhet av att anställa tusentals människor. I grund och botten är hon ändå en författare som vill se saker ur så många perspektiv som möjligt. En av de mest lärorika upplevelserna har hon fått av Afrika.

LinkedIn – alltså vadå? Lär dig behärska nätverkarverktygen i arbetslivet

Emmi Keskiaho, kommunikationsplanerare

Undrar du vad Linkedin är och hur den kan vara till nytta just för dig? Eller har du redan kommit igång och behöver lite mer LinkedIn-sparring för att få ut allt? LinkedIn-kurserna är ett återkommande önskemål bland våra medlemmar. Vi tog än en gång fasta på önskemålet och ordnade en LinkedIn-kurs i samarbete med LinkedIn-proffset och arbets- och organisationspsykologen Juho Toivola. Läs webbinariets frågor och svar på vår blogg och se Juhos instruktionsvideor!

Stöd och medlemsförmåner vid omställningar i arbetslivet, också vid osäkra tider

Mirva Puranen, utvecklingschef, arbetslivstjänster

Permitteringarna och arbetslösheten har ökat under coronapandemin. Var och en kan planera sin karriär och upprätthålla jobbsökningsfärdigheterna under den här turbulensen. Om man blir permitterad eller arbetslös är det lättare att resa sig efter motgången och fortsätta vidare om man redan har de rätta hjälpmedlen i bakfickan.

Hur stöder man en ung person i framtida karriärval?

Anne Rautu, marknadsföringschef

Vad drömde du om när du var 16 år? Minns du vad ditt drömyrke var?
När jag var liten brukade jag leka banktjänsteman. Mitt rum förvandlades till ett kontor, där jag flyttade papper av och an, skrev kvitton och gav pengar till min lillebror som kom och uträttade sina ärenden vid min disk. Det som intresserade mig var ett kontorsjobb med regelbundna arbetstider från åtta till fyra, en säker tillsvidareanställning fram till pensionen. I valet av mitt drömyrke tog jag intryck både hemifrån och från grannarna. Jag var van vid den vardag som kontorsarbete innebär och det var lätt att uppmuntra mig till handelsbranschen, för “där finns det alltid jobb”.

Är du orolig över coronavirusets inverkan på arbetet?

Sofia Härmä, juristpraktikant

Är du på väg att bli permitterad eller uppsagd? Behöver du information om förändringar i anställningsförhållanden? Har du blivit utan lön på grund av arbetsgivarens konkurs? Det försämrade corona- och sysselsättningsläget orsakar, förståeligt nog, stor oro och osäkerhet bland många av våra medlemmar. Vi har sammanställt ett informationspaket med de vanligaste frågorna från början av året.

Arbetsansökans äkthet är A och O

En arbetsansökan är en skriftlig spelöppning. Med dess hjälp kan man bli kallad till arbetsintervju eller ibland t.o.m. direkt på jobb. Arbetsansökan är den viktigaste delen i processen för jobbsökandet, och med den är mycket kunnande förenat, vilket det är skäl att öva upp. Det är inte alltid tillräckligt med det egna kunnandet och den egna erfarenheten. Man ska också kunna se in i framtiden och berätta, hur man för egen del kan lösa arbetsgivarföretagets utmaning. En aspekt på den här saken erbjuds av en av de mest fartfyllda rekryterarna i Finland, Tomi Salo hos Valmet Automotive. Enligt honom är äktheten det viktigaste av allt.

Hur håller du dig ajour med i förändringarna i arbetslivet? Läs tipsen för kontinuerligt lärande och hur du formar dina egna färdigheter

Emmi Keskiaho, kommunikationsdesigner

Vill du stärka din roll i din kompetensutveckling? Känner du att du behöver hjälp med att identifiera ditt kunnande? Undrar du hur du får verktyg som hjälper dig att utvecklas kontinuerligt? Repetera tipsen i vårt webbinarium Osaamismuotoilu (Kompetensdesign) och titta på inspelningen!

Den egentliga meningen med att finnas till

Ilona Kangas, klientrelations- och kommunikationschef

Tiden är den bästa budbäraren, det må sedan ha gått 15 timmar, dagar eller år. Eller ett sekel. Ett barn, som blivit fött för 15 timmar sedan, har gjort två människor till far och mor. På två veckor under senaste mars månad erövrade ett virus världen och på exempelvis 15 år har kvinnornas andel i börsbolagens styrelser stigit till 36 procent i Finland. Och för 1500 år sedan – nåja, då fanns åtminstone inte TikTok.

Mera välbefinnande som stöd för ditt arbetsliv

Mirva Puranen, utvecklingschef, arbetslivstjänster

När vi mår bra, orkar vi också bättre i arbetslivets svängar. Läs i vår blogg om vad vår utvecklingschef Mirva tänker och om hur vi vill vara med och stödja ditt välbefinnande övergripande!

Giltigheten av de tillfälliga ändringarna i arbetslagstiftningen har inte förlängts

Sofia Härmä, YTK -Föreningens juristpraktikant

På grund av coronaviruset gjordes det tillfälliga ändringar i arbetsavtalslagen och samarbetslagen för tidsintervallen 1.4.2020-31.12.2020. Giltigheten av dessa ändringar förlängs inte längre, utan man återgår till att igen följa den gamla bekanta lagstiftningen.

Det räcker inte alltid med attityden, men hoppet lever i möjligheterna

Maaret Kallio

Hoppets betydelse framhävs i svåra tider. Läs Maaret Kallios gästbloggsartikel!

Avslutades anställningsförhållandet under permitteringen? Läs detta!

Sofia Härmä

För hösten kan det i någon mån motses nya samarbetsförhandlingar när coronakrisen drar ut på tiden. Dessutom bedömer man att permitteringar i många branscher förändras till uppsägningar. Vi har här sammanställt i denna blogg ett aktuellt informationspaket om uppsägningstid och avslutat anställningsförhållande under tiden för permittering.

”Kan du berätta lite mer om dig själv?”

Antero Ojanaho, Mazhr Oy

Funderar du i dessa tider över, vad nytt du skulle göra härnäst i din karriär? Håller du redan på att kontakta lämpliga arbetsplatser? Eller är det kanske en arbetsintervju som väntar dig? Det må vara vad som helst i din situation, mycket utkristalliseras, när du får frågan: ”Vill du berätta lite mer om dig själv?”

Vad har vi lärt oss av telearbete?

Emmi Keskiaho

Dagarna med distansarbete blir lätt fyllda med videosammankomster, telefonen, e-posten och teamverktygen sjunger i kapp. Många sköter vid sidan av det egna arbetet ännu barnen och distansskolan. Verkar det bekant? Corona-vardagen har omvandlat arbetet, fritiden, de sociala kontakterna och familjelivet. Vi behöver nu stöd och råd av varandra för att sammanjämka allt detta och för att anpassa oss till det nya normala. Läs våra tips för att lyckas med distansarbetet!

Beredskapslagens verkningar på anställningsförhållandet

Katja Halonen, Teperi & Co Oy

Regeringen avlät en förordning om ibruktagande av beredskapslagen till riksdagen på tisdagen 17.3.2020. Beredskapslagen och de förordningar om ibruktagande som hänför sig till den är i kraft en utsatt tid fram till 13.4.2020. De behöriga myndigheterna sätter besluten i kraft enligt sina befogenheter. Statsrådet har 17.3.2020 med stöd av beredskapslagen utfärdat en förordning om arbetstid, semester samt uppsägningstid då en arbetstagare säger upp sig från sitt arbete.

Coronavirusets verkningar inom anställningsförhållandet

Katja Halonen, Teperi & Co Oy

Coronaviruset har gett anledning till att ändra villkoren för anställning i företagen och till olika slag av tillfälliga arrangemang. Fastän situationen är utmanande för flera arbetsgivare, ska arbetsgivaren även i dessa exceptionella situationer följa arbetslagstiftningen.

Utmaningar med hänsyn till arbetstagarna har även orsakats av besluten att stänga daghemmen och skolorna. Vem har skyldighet att betala lön eller har någon ens sådan?

Coronavirus – resor och lönebetalning

Katja Halonen, Teperi & Co Oy

Coronaviruset har väckt frågor och problemsituationer av många slag Speciellt i fokus har varit frågor som gäller resor under fritiden och återkomsten till arbetet samt lönebetalningen. I texten nedan har de vanligaste frågorna i ämnet besvarats.

Självlärd yrkeskunskap förde den nyutexaminerade till en ny sektor

Ibland kan en grundmurad yrkeskunskap uppstå genom en bobby. Då kan man finna sig själv på en helt annan sektor än den man utbildat sig för. Så gick det för Sonja, vars resa från praktiken för sociaonomstudierna i själva verket ledde fram till ICT-branschen.

Hitta och dra nytta av den egna potentialen år 2020

Människornas förväntningar på arbetslivet har förändrats. Under de senaste 10-15 åren har människorna i allt högre grad förväntat sig av livet en möjlighet att göra ett bra, ändamålsenligt arbete inom en organisation, som utvecklar dem yrkesmässigt och som bidrar till att utnyttja samt utveckla deras egen potential.

Nästan en tredjedel av finländarna har övervägt att byta arbetsplats på grund av utbrändhet – Specialisten ger fem preciserade tips för hur orka i arbetet år 2020

Enligt YTK -Föreningens enkätundersökning är önskan att utvecklas den vanligaste orsaken till att byta arbetsplats, men inemot en tredjedel av dem som svarade berättar att de under de tre senaste åren har övervägt att byta arbetsplats eller bransch på grund av det uttröttande arbetet. Många upplever också en konflikt mellan sina styrkor och arbetslivets förväntningar. Specialisten påminner om att mellandagarna under julen erbjuder en bra paus att ta sig en funderare över det egna välbefinnandet i arbetet och de frågor som är de allra mest betydelsefulla.

Arbetslivets spöken, robotar och hackelsens hjältar

Ilkka Halava, futurist

Diskussionerna om arbetslivets växande press, konkurrensavtalets timmar och vilka kollektivavtal som ska tillämpas räcker till för varje vecka under det år som går mot sitt slut. Arbetets krav, robotar, algoritmer och digitaliserad ekonomi, alla ser man gärna som ett hot och ett säkert tecken på att arbetslivet blir sämre. Samtidigt har arbetstagarens autonomi, tekniska hjälpmedel och inspirerande arbetsmiljöer obestridligen förändrat arbetet till det bättre, även om det inte i allmänhet finns spaltutrymme för förbättringarna.

Arbetsavtalet – undvik de värsta fallgroparna

Anna-Karin Axell, Asianajotoimisto Teperi & Co Oy

Gratulerar! Du har kanske fått ditt första sommarjobb eller den första arbetsplatsen som motsvarar den egna utbildningen – det är bara att sätta i gång och vänta på den första avlöningsdagen. Det kan kännas lika intressant att sätta sig in i frågor om anställningsförhållandet som att följa med när färgen torkar, men du kan undvika onödiga konfliktsituationer, ifall du känner till basfakta för hur man ingår ett arbetsavtal.

Linkki kyselyyn