YTK logo

YTK-Föreningen byter namn till YTK Arbetsliv

YTK-Föreningen byter namn till YTK Arbetsliv. YTK-Föreningens årsmöte har redan fattat beslut om detta och våra sidor kommer att uppdateras med det nya namnet inom kort. Det officiella namnet blir YTK Arbetsliv rf.

Namnbytet anknyter till utvecklingen av YTK-varumärket. Vi vill i fortsättningen stärka YTK-varumärket, så att alla har en ännu klarare uppfattning än tidigare vad våra medlemmar får och varifrån. En medlem i YTK Arbetslöshetskassan har rätt till utkomstskydd, men kan om medlemmen så önskar också få arbetslivstjänster, som produceras av YTK Arbetsliv rf.

Vi vill att våra arbetslivstjänster är tjänster som erbjuds till ett vettigt pris och som alla har nytta av i sitt arbetsliv. Vi vill också utveckla tjänsterna så att de erbjuder en allt mångsidigare trygghet.

I YTK arbetslivstjänsterna ingår för tillfället bl.a. omfattande Juridisk hjälp (rättsskyddsförsäkring, juridisk rådgivning och advokattjänster) Webbutbildningsbibliotek för arbetslivet fritidsolycksfallsförsäkring  och många andra nyttiga helheter för en årsavgift på endast 22 euro.

I samband med namnbytet kommer också logon att ändras till en grön YTK-boll. Ändringarna av både namnet och logon kommer så småningom att synas i vår kommunikation.

Den allmänna arbetslöshetskassan YTK är nu YTK Arbetslöshetskassa

Linkki kyselyyn