Vänskap skapar välbefinnande i vardagen

I arbetslivet kommer det ibland stunder, då jobben inte går som smort, vardagen stressar och också chefen gnäller. Eller kanske tanken på att förlora jobbet väcker oro för vad som ska komma och sökandet efter ett nytt arbete får tron på de egna förmågorna att vackla. I sådana stunder är det av av allra största vikt att se till sitt eget välbefinnande och i det har vännerna en stor roll!

På våra Facebook-sajter begärde vi berättelser om vänskap. I svaren kunde man tydligt se, hur vänskap byggs upp av små och vardagliga saker: gemensamm glädjeämnen och sorger som delas, att visa uppmärksamhet och stötta i vardagen, en supé eller varför inte på det typiskt finska sättet, en kopp gott kaffe tillsammans med vännen.

Vänner och nätverk är till hjälp i många olika situationer. Speciellt under tider med arbetslöshet löper man risk för att stanna hemma, när vardagsrutinerna inte längre rullar på samma sätt. I själva verket lönar det sig att be en vän komma med på tillställningar eller exempelvis i föreningsverksamhet  och på så sätt ge livet olika innehåll. Med vännernas hjälp kan man också till slut till och med  hitta en ny arbetsplats!

I nästan alla svar kom det ändå betonat fram att det viktigaste tecknet på vänskap är att man är närvarande på ett äkta sätt. Det räcker inte enbart med att lyssna, utan man ska också höra vad vännen säger. Du frågar väl i dag din arbetskamrat hur det står till eller ber henne eller honom med på en kvällsjogging och delar på det sättet med er av välbefinnandet i hela vår omgivning!

Linkki kyselyyn