Man och flicka, slantar.

Spara på elkostnaderna, konkurrensutsätt tillsammans!

Marknadspriserna på el är höga, men med gemensam konkurrensutsättning kan du fortfarande göra betydande besparingar - upp till 25%! Läs mer - den nya rundan av tävlingen kommer att vara öppen fram till 15.5.2022!

Som medlem i YTK-Föreningen har du möjlighet att göra betydande besparingar t.ex. på dina elkostnader när du konkurrerar ditt elavtal tillsammans med övriga medlemmar! Tillsammans och i stor grupp ger lägre priser, så även liten elförbrukning kan ha stor inverkan. Sedan hösten 2020 har redan cirka 3 000 medlemmar deltagit i konkurrensutsättningar. I grupp har priset blivit minst 20 % lägre än anbudsnivån enligt Energimyndighetens statistik.

Upphandlingsrundorna upprepas med 2 månaders mellanrum: den runda som är på gång just nu började 15.3.2022 och slutar 15.5.2022 kl. 12. Det är påkommande också samkonkurrens kring andra produkter och tjänster - håll ögonen öppna!

Så här deltar du:

 1. Logga in på OMA+ tjänsten. Ifall du inte är medlem ännu så kan du bli medlem här!
 2. Klicka i OMA+ på medlemsförmåner och på anmälningssidan på Konkurrensutsättning av el.  Fyll i dina uppgifter och välj slutligen Konkurrensutsätt.
  Du kan delta även om du har ett gällande tidsbestämt avtal. Under den nuvarande upphandlingsrundan konkurrensutsätts tillsvidareavtal och de tidsbestämda avtal som löper ut senast den 30.6.2022. De övriga tidsbestämda avtalen sammanförs utifrån när de löper ut och beaktas automatiskt i nästa lämpliga upphandlingsrunda. Du får då ett meddelande om upphandlingsschemat när ditt elavtal håller på att löpa ut.
 3. Delta senast den 15.5.2022 kl. 12.
  Deltagandet är kostnadsfritt och binder inte deltagaren till någonting. Efter att du har deltagit skickar vår samarbetspartner via e-post en bekräftelse på att du är med i konkurrensutsättningen. Kom ihåg att också kontrollera skräppostmappen. Vi ber att eventuella förfrågningar skickas till [email protected].
 4. När tiden för deltagande har löpt ut (15.5.2022) börjar anbudskalkyleringen.
  Obs! Om du tidigare har anmält dig med ett tidsbestämt avtal behöver du inte anmäla dig på nytt, utan ditt deltagande beaktas automatiskt. Om du anmälde dig med ett tillsvidareavtal men inte accepterade anbudet, kan du framöver anmäla dig som ny deltagare.
 5. Vår samarbetspartner ([email protected]) informerar dig om resultatet via e-post cirka 3 dagar efter att tävlingen avslutats.
 6. När du får information om resultatet av tävlingen ska du separat bekräfta om du antar ett konkurrensutsatt avtal enligt de angivna villkoren.

  Du kommer att få separata instruktioner via e-post av Porukka.fi om hur du bekräftar anbudet.

Partner: FriendsIn Oy är ett nystartat företag som startade sin verksamhet i början av 2020 och har lanserat en plattform för massuppköp, www.porukassa.fi.

Behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med vår partner FriendsIns sekretesspolicy.

Linkki kyselyyn