Spara på el med din grupp, delta i en gemensam tävling!

Vill du spara och konkurrensutsätta ditt elavtal? I en gemensam upphandling kan du spara upp till 25%! Nu kan du anmäla dig till ett konkurrensutsättning som pågår till 15.9.2021. Läs mer och delta!

Som medlem i YTK-föreningen har du möjlighet att göra betydande dagliga besparingar i elräkningar, till exempel när du deltar i gemensam tävling för vår koncernpartner! Den sammanlagda volymen ger lägre priser, så även en liten mängd elförbrukning spelar roll. Mer än 2 000 medlemmar har redan deltagit i tidigare anbudsförfaranden och fått minst 20 % förmånligare priser än den anbudsnivå som Energiverket har statistikfört. I framtiden kommer vi även att kartlägga medlemmarnas önskemål om anbudstävlingar för gemensam upphandling av andra produkter och tjänster.

Så här deltar du:

  1. Logga in på OMA+ -tjänsten.  Om du ännu inte är medlem, kan du gå med här!
  2. Klicka på OMA+ Medlemsförmåner - Gemensam upphandling av el - anmälningssidan och ta del av närmare upplysningar och anvisningar. Fyll i dina uppgifter och välj slutligen Konkurrensutsätt.  
  3. Delta senast 15.9.2021 kl. 12. Deltagandet är kostnadsfritt och binder inte deltagaren till någonting. Efter att ha deltagit får du bekräftelse från vår partner (info@porukassa.fi) om att du deltar i anbudsförfarandet.  
  4. Efter att perioden för deltagande har utgått börjar anbudsberäkningen. Anbud begärs för avtal som gäller tills vidare och tidsbundna avtal som löper ut senast den 31.10.2021. Tidigare anmälningar utifrån ett tidsbundet kontrakt beaktas automatiskt.  
  5. Partnern ([email protected]) kommer att informera dig om resultatet via e-post cirka 3 dagar efter det att anbudsförfarandet har slutförts.  
  6. När du får information om resultatet av anbudsförfarandet måste du separat bekräfta om du kommer att acceptera det upphandlade avtalet enligt de villkor som anges. Du kommer per e-post att få separata anvisningar om hur du bekräftar detta i Porukassa.fi.

samarbetspartner: FriendsIn Oy är ett nystartat företag som inledde sin verksamhet i början av år 2020 och har lanserat en plattform för crowd-buying på www.porukassa.fi.

Vår partner Friendsln ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet meddataskyddsdeklarationen.

Linkki kyselyyn