Nyhetsbrev från YTK-Föreningen 9.4.2020

Hälsningar till dig i YTK!

HOPPSAN! Inte hade jag ännu för en tid sedan trott att jag skulle börja mitt arbete i en situation och förhållanden som dessa. Det oaktat har min erfarenhet av mina första veckor som serviceutvecklingschef hos YTK-Föreningen varit synnerligen positiv. Därtill tillför distansen till kassans och föreningens verksamhet och till arbetsgemenskapen en egen krydda i arbetet och tillvaron. Visserligen kan man samtidigt föreställa sig vad det hade varit om allt detta hade inträffat för exempelvis 15 år sedan, eller ännu tidigare. Även om vi befinner oss i en kris som som hotar hälsan och uppehället och berör hela världen, är vär mänsklighet ändå mycket mera redo att ta emot stötarna än exempelvis för endast några få år sedan – åtminstone med avseende på teknologin. Till min glädje fick jag genast konstatera på den första arbetsdagen att YTK exemplariskt skapat en infrastruktur för att arbeta på distans, och därför har åtminstone rådslagen och materialen ordnats lätt.

I skrivande stund har jag ansikte mot ansikte träffat endast några YTK-medlemmar, men ändå känner jag på mig att jag så här på distans har fått bli en del av den verkligt fina gemenskapen. Kollegorna utstrålar en ytterst stark yrkesstolthet, yrkesskicklighet, öppenhet, glädje och att alla arbetar för samma mål i det arbete som här utförs till fromma för hela vår medlemskår! Jag är stolt över att vara en del av det!

Fastän dagens läge säkert lämnar djupa ärr i vårt samhälle för en lång tid, skapar det samtidigt nya möjligheter och kommer att förändra arbetsmarknaderna samt våra arbetssätt till vissa delar till och med bestående. Även YTK:s tjänster ska förändras och leva i tiden. Därför kommer vi att i fortsättningen satsa mera än förut på att utväckla servicen, så att du som medlem, förutom det inkomstrelaterade utkomstskyddet, ska ha så mycket extravärde och valuta för pengarna av att höra till YTK-gemenskapen.  Vi kommer under det här året att utveckla tjänster av ett helt nytt slag, om vilka vi förhoppningsvis kan berätta för er snart. Givetvis är vi också öppna för nya tankar och idéer,  så låt oss veta om idéer och förslag till hur vi i framtiden kan betjäna dig och hela vår gemenskap ännu bättre. Tillsamman åstadkommer vid mera.

I dag är vi igen en dag närmare det normala. Låt oss hållas friska och ta hand om våra nära och kära, visst brukar sakerna ordna upp sig på det sättet, faktiskt.

Markus Blom.

Med hälsningar

Markus Blom
Serviceutvecklingsdirektör


Mindfulness-förmån för kompletta medlemmar

Föreningen erbjuder sina medlemmar gratis en 10 dagars Mindfulness webbkurs (norm. 19,90 €). Webbkursen är endast på finska.

Länken till att beställa webbkursen hittar du i OMA+.


Vi hjälper dig med att lyckas

YTK-Föreningen hade glädjen att under mars månad stödja Anna Perhos och tidningen Apus webbträning, som gick under namnet Anna mennä! (Låt gå med Anna!) Guideboken Muuttujan käsikirja by Anna & Anna. 

Med Annas ord “det är aldrig för sent att vara den som du kunde ha varit”.  Därför är det inte någonsin heller för sent att titta på dessa 20 träningsvideor av Anna här (obs. på finska):


Linkki kyselyyn