Nyhetsbrev från YTK-Föreningen 7.5.2020

 Vi är stöd för våra medlemmar även under rådande undantagsförhållanden

Dagarna med distansarbete blir lätt fyllda med videosammankomster, telefonen, e-posten och teamverktygen sjunger i kapp. Många sköter vid sidan av det egna arbetet ännu barnen och distansskolan. Verkar det bekant? Corona-vardagen har omvandlat arbetet, fritiden, de sociala kontakterna och familjelivet. Vi behöver nu stöd och råd av varandra för att sammanjämka allt detta och för att anpassa oss till det nya normala. Läs våra tips för att lyckas med distansarbetet!


YTK-Föreningen erbjuder sina medlemmar för att stötta välbefinnande som verktyg en mindfulness- , medvetenhets- och känslofärdighets-guide jämte övningar med röst.

Tjänsten är på finska.


Yrkehögskolan Haaga-Helia erbjuder på grund av undantagsförhållandena en möjlighet för permitterade och arbetslösa en möjlighet att avlägga sommarstudier i öppna YH kostnadsfritt.


Invitation till ett online-evenemang: ( Med i svängarna med ny röst) och Uuden äärellä Anna Perho

Vi arrangerar 14.5.2020 kl. 10-11 ett online-evenemang. Vid tillställningen talar Anna Perho och YTK-experten på utkomstskydd för arbetslösa Petja Eklund  om förändringen,  stresshanteringen och utkomstskyddet för arbetslösa. Evenemanget är på finska. 


Linkki kyselyyn