Nyhetsbrev från YTK-Föreningen 5.1.2022

Grattis! Som medlem i YTK-Föreningen har du nu tillgång till den synnerligen omfattande tjänsten Lakikaveri, som står till hjälp vid olika snårigheter i arbetslivet. Framöver får du alltså ännu mer stöd och trygghet vid eventuella problem.

En betydande utvidgning av dina medlemstjänster: En jurist hjälper dig nu personligen ​​​​​​​

Sedan tidigare innefattar Lakikaveri medlemstjänsterna juridisk telefonrådgivning, en omfattande databank för anställningsfrågor, en chatbot och en rättsskyddsförsäkring. En helt ny medlemstjänst 'Lakikaveri', är den personliga juridiska utredningstjänsten.

Den juridiska utredningstjänsten innebär att en jurist kan ta ditt ärende gällande ett arbets- eller tjänsteförhållande – såsom obetalda löner eller oklarheter kring upphävande av anställningsförhållande – på sitt bord. Juristen utreder om fel har begåtts och för ärendet vidare tillsammans med dig.

Hur tar jag i bruk tjänsten Lakikaveri?

Det omfattande tjänstepaketet Lakikaveri ingår som sådant i YTK-Föreningens årsavgift, som är 22 euro i år. När du har varit medlem i YTK-Föreningen i 6 månader får du tillgång till den juridiska utredningstjänsten, som är en del av Lakikaveri. Telefonrådgivningen, databanken och chatboten får du genast tillgång till. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen bestäms av försäkringsbolaget.

I vilka frågor hjälper Lakikaveri?

Lakikaveri ger omfattande hjälp i frågor och problem som gäller arbets- och tjänsteförhållanden. Lagkamraten hjälper också verkställande direktörer som är medlemmar i YTK-Föreningen.

Exempel på möjliga problem:

  • Obetalda löner
  • Villkor i arbetsavtal
  • Överträdelser av arbetsavtal
  • Mobbning på arbetsplatsen
  • Oklarheter kring upphävande av anställning

Linkki kyselyyn