Nyhetsbrev från YTK-Föreningen 5.1.2022

Grattis! Som medlem i YTK-Föreningen har du nu tillgång till den synnerligen omfattande tjänsten Lagkamrat, som står till hjälp vid olika snårigheter i arbetslivet. Framöver får du alltså ännu mer stöd och trygghet vid eventuella problem.

En betydande utvidgning av dina medlemstjänster: En jurist hjälper dig nu personligen ​​​​​​​

Sedan tidigare innefattar Lagkamraten medlemstjänsterna juridisk telefonrådgivning, en omfattande databank för anställningsfrågor, en chatbot och en rättsskyddsförsäkring. En helt ny medlemstjänst i Lagkamraten, 'Lakikaveri', är den personliga juridiska utredningstjänsten.

Den juridiska utredningstjänsten innebär att en jurist kan ta ditt ärende gällande ett arbets- eller tjänsteförhållande – såsom obetalda löner eller oklarheter kring upphävande av anställningsförhållande – på sitt bord. Juristen utreder om fel har begåtts och för ärendet vidare tillsammans med dig.

Hur tar jag i bruk tjänsten Lagkamrat?

Det omfattande tjänstepaketet Lagkamrat ingår som sådant i YTK-Föreningens årsavgift, som är 22 euro i år. När du har varit medlem i YTK-Föreningen i 6 månader får du tillgång till den juridiska utredningstjänsten, som är en del av Lagkamraten. Telefonrådgivningen, databanken och chatboten får du genast tillgång till. Villkoren för rättsskyddsförsäkringen bestäms av försäkringsbolaget.

I vilka frågor hjälper Lagkamraten?

Lagkamraten ger omfattande hjälp i frågor och problem som gäller arbets- och tjänsteförhållanden. Lagkamraten hjälper också verkställande direktörer som är medlemmar i YTK-Föreningen.

Exempel på möjliga problem:

  • Obetalda löner
  • Villkor i arbetsavtal
  • Överträdelser av arbetsavtal
  • Mobbning på arbetsplatsen
  • Oklarheter kring upphävande av anställning

Linkki kyselyyn