Nyhetsbrev från YTK- Föreningen 30.10.2020

Tillsammans blir vi elektriska – deltag i gemensam konkurrensutsättning av elavtalen 

Väntar du redan på vinter och köld? Uppvärmningssäsongen börjar och elräkningen kan ge en tankeställare. Du kan spara in på elkostnaderna, när du kommer med i en gemensam konkurrensutsättning! I en stor grupp är till och med en liten elförbrukning av betydelse, för med en gemensam volym får man förmånligare priser. Deltag i konkurrensutsättningen Porukassa tillsammans med vår samarbetspartner före 2.12!

Obs! Information på finska!


Tjänare! Jag vill endast meddela att jag får börja studera i höst.

Jag tror att YTK-stipendiet ska ha ett stort tack för att jag fick studieplatsen och genom att prepkursen bekostades med det. En miljon tack, här började nya vindar blåsa på sektorn datateknik. Med hälsningar, Joel"

Vi vill genom med er dela ett glädjande exempel på hur nya möjligheter, trots de osäkra tiderna, kan öppna sig i även överraskande vändningar. Förra hösten delade vi ut  #MinussaOnMahdollisuuksia -stipendier för att utveckla det egna kunnandet och Joel var en av mottagarna av dem. 


Lauri fick snabbt juridisk hjälp, när allt inte gick som det skullle gå på jobbet

I särskilt utmanande svängar i arbetslivet är det bra att komma ihåg, att du till ditt förfogande har en professionell rättsskyddsförsäkring, som ersätter skötseln av tviste- och brottmål som ansluter sig till ditt anställnings- eller tjänsteförhållande. Till exempel Lauri fick tack vare rättsskyddet juristhjälp i en besvärlig uppsägningssituation.

”När det började osa på jobbet genom uppsägning, fick jag lätt en rättsskyddssak anhängig. Jag ringde först till YTK -Föreningen, man gick snabbt igenom situationen och jag fick snabbt komma till tals med en jurist”, berättar Lauri.


Linkki kyselyyn