Nyhetsbrev från YTK-Föreningen 21.5.2020

Webinar: Uuden äärellä med Anna Perho och Petja Eklund

14.5.2020 arrangerade vi ett online-evenemang. Vid tillställningen talade Anna Perho och YTK-experten på utkomstskydd för arbetslösa Petja Eklund om förändringen,  stresshanteringen och utkomstskyddet för arbetslösa.

Webinar är på finska. 


Sturerande! Fick du ett sommarjobb?

Om du börjar sommarjobba eller arbetar vid sidan om studierna, kan du ändå ansluta dig som komplett medlem i YTK.  Då försäkrar du dig också i händelse av arbetslöshet. Till arbetslöshetskassan kan du ändå ansluta dig, först när du är i ett anställningsförhållande. 


Mazhr och YTK-Föreningen – tillsammans mot ett lyckligare (arbets)liv

Mazhr kan hjälpa dig öka förståelsen för de egna yrkesfärdigheterna, motivationen och värdena, samt för att förbättra förutsättningarna för jobbsökandet. 

Tjänsten är på finska.

Linkki kyselyyn