Nyhetsbrev från YTK-Föreningen 17.9.2019

Medlem i YTK-Föreningen, sök nu #MinussaOnMahdollisuuksia -stipendium

Medlemmarna i YTK-Föreningen kan nu ansöka om #MinussaOnMahdollisuuksia -stipendium. Stipendium kan beviljas för en kurs, träning eller utbildning, som främjar eller upprätthåller sökandens kunnande och sysselsättning. Ansökan pågår nu, och fortlöper ända till 31.10.2019. Mer information om hur man ansöker om stipendiet finns på våra finskspråkiga sajter.


18.9. är en Möjligheternas dag!

Det är viktiga saker att identifiera och utveckla sin egen kompetens samt glädjas över de möjligheter som kunnandet erbjuder. Till detta vill vi uppmuntra alla människor, oberoende av utbildningsbakgrund och yrke. Dessa viktiga teman förtjänar enligt vårt förmenande mera uppmärksamhet. 

Från och med nu förklarar vi att den 18 september är Möjligheternas dag! #MinussaOnMahdollisuuksia -stipendiet är en del av hur  Mahdollisuuksien päivä - Möjligheternas dag ska firas. 

Läs mera om hur det går till att hitta möjligheter och studera de inspirerande berättelserna på vår webbplats!

Kampanjen är endast på finska.


Förmån för de 500 snabbaste

Vill du finna mera av betydelse i ditt arbete? Mazhr är en service som ger styrka och visar vägen i det föränderliga arbetslivet. Mazhr hjälper till med att bygga en livslång individuell karriärstig och bidrar till att  vi finner oss själva  – och varandra. De 500 första bland de kompletta medlemmarna i YTK kan nu göra två arbetspsykologiska Mazhr-test gratis (normalt ~ 40e). För att få en bättre helhetsbild, rekommenderar vi att göra båda testen Persoonallisuus ja työkäyttäytyminen (Personlighet och arbetsbeteende) + Arvot ja Motivaatio (Värden och motivation).

Lös in förmånen före 30.9. på följande sätt:

  • Registrera dig och logga in i tjänsten på adressen mazhr.com             
  • Välj på sidan Testit skilt för sig bägge testen och mata in förmånskoderna
    •  Personlighet och arbetsbeteende: ytkmazhr-2019pt
    •  Värden och motivation: ytkmazhr-2019am
  • När du löser in förmånen, reservera c. 15 min./test för att göra testet.
  • Om koden inte duger, har du tyvärr inte varit bland de 500 första.

Kom ihåg att dra nytta av en komplett medlems förmåner:

Som medlem i YTK-Föreningen har du till ditt förfogande olika slags försäkringar för arbete och fritid samt förmåner och rabatter som erbjuds av samarbetspartnerna. Lämna inte förmånerna oanvända!

Linkki kyselyyn