Nyhetsbrev från YTK-Föreningen

Inloggningen i OmaYTK förnyas

Vi kommer under försommaren att ta i bruk  Suomi.fi-identifiering, och via den kan du logga in i tjänsten OmaYTK. Suomi.fi använder nätbankskoder för inloggningen, vilket gör identifieringen ännu mer datasäker än tidigare.


Snart ännu lättare än tidigare att studera med inkomstrelaterad dagpenning

Regeringen har 20.4.2018 föreslagit (RP 59/2018), att arbetssökande som fyllt 25 år skulle ha möjlighet att kortvarigt studera utan att gå miste om en arbetslöshetsförmån. Avsikten är att lagen träder i kraft 1.8.2018. Lagändringen kunde alltså utnyttjas redan vid studier på hösten.

Lagändringen utvidgar studiemöjligheterna för en arbetslös

Utgångspunkten är att studier hindrar att inkomstrelaterad dagpenning betalas ut. Redan i dag har man ändå kunnat studera, om studierna har varit den mest ändamålsenliga utvägen att förbättra yrkesskickligheten och möjligheterna att få eller bevara en arbetsplats. Bedömningen av detta har gjorts av TE-byrån och urvalet av utvägarna har varit frivilliga studier och arbetskraftsutbildning.

Studierna ska alltjämt ge yrkesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet, men i fråga om kortvariga studier (högst 6 mån.) skulle dessa förutsättningar tolkas omfattande och ej heller skulle TE-byrån exempelvis bedöma den arbetssökandes individuella utbildningsbehov.

Förutsättningen för att stödja studier har tidigare även varit att studierna är på heltid. Kortvariga studier kunde enligt propositionen vara även en bisyssla. Det centrala ska vara att den helhet som studierna bildar, skulle vara högst sex månader. Avsikten är alltså inte att stödja nya studier som leder till en examen, utan att öppna  en väg till omskolning och att slutföra studier som blivit på hälft.

Under tiden för sådana kortvariga studier skulle den arbetslösa ha skyldighet att söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete samt att delta i sysselsättningsfrämjande service, då sådan erbjuds honom eller henne. Enligt propositionen kunde studierna ”dock i enskilda fall beaktas vid prövningen av vilka tjänster som det är ändamålsenligt att erbjuda den arbetssökande.”

Kortvariga studier skulle alltså inte i fortsättningen hindra utbetalningen av arbetslöshetsförmån. Under tiden för det skulle ändå inte betalas ut förhöjning eller kostnadsersättningar, vilka betalas ut för tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Också aktivitetsmodellen har beaktats

Ett intressant element är förknippat med propositionen. I propositionen har man särskilt tagit hänsyn till det faktum att det är möjligt att uppfylla förutsättningarna för aktivitetsmodellen med kortvariga studier. Lagändringen har skrivits på så sätt att även studier i bisyssla i fortsättningen kunde uppfylla förutsättningarna för aktivitetsmodellen.

Lagändringen är synnerligen välkommen. Den innefattar en önskad reform i den riktningen att en arbetslöshetsförmån i fortsättningen mer vidsträckt kunde utnyttjas för att främja att någon blir sysselsatt


Ge i present en möjlighet att vara framtidsorädd (#tulevaisuudenpeloton)!

YTK-Föreningens studerandemedlemskap är en present, som innehåller ett enormt antal förmåner på vägen mot arbetslivet. Det erbjuder bl.a. träning för jobbsökande på nätet, olycksfallsförsäkring för fritiden, professionell ansvarsförsäkring samt våra samarbetspartners medlemsförmåner, vilka är pengar värda. Till råga på allt kostar det endast 18 €/kalenderår. Genom att fylla i den bifogade presentkortsblanketten förbinder du dig att betala YTK-Föreningens studerandemedlemskap för resten av år 2018.


Arbetsavtalet – undvik de värsta fallgroparna

Gratulerar! Du har kanske fått ditt första sommarjobb eller den första arbetsplatsen som motsvarar den egna utbildningen – det är bara att sätta i gång och vänta på den första avlöningsdagen. Det kan kännas lika intressant att sätta sig in i frågor om anställningsförhållandet som att följa med när färgen torkar, men du kan undvika onödiga konfliktsituationer, ifall du känner till basfakta för hur man ingår ett arbetsavtal.

Linkki kyselyyn