Nyhetsbrev 4.1.2023

Som fullvärdig medlem får du flest förmåner

YTK:s utkomstskydd och omfattande arbetslivstjänster kostar sammanlagt endast 123 euro år 2023, dvs. cirka 10 % mindre än 2022. YTK Arbetslöshetskassa och YTK Arbetsliv skickar var sin faktura till dig. Som fullvärdig medlem får du förutom utkomstskyddet även alla nyttiga, värdefulla arbetslivstjänster och medlemsförmåner för både arbete och fritid.


Lakikaveri hjälper dig i anställningsfrågor

Lakikaveri hjälper till vid problem och i anställningsfrågor. Du kan ringa Lakikaveri genast om du vill, och du får tillgång till en utredningstjänst av en jurist när du har varit fullvärdig medlem i YTK i minst 6 månader.


Omfattande försäkringar ger trygghet

Tillförlitligt skydd för arbete och fritid: professionell ansvarsförsäkring och professionell rättsskyddsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritiden, som gäller överallt i världen.


Utbildning och jobbsökarträning

Ett brett utbud av verktyg för att stödja ditt jobbsökande, hjälpa till med karriärändringar och utveckla ditt kunnande. Du får till exempel jobbsökarträning och tusentals gratis nätkurser.


Orka bättre på jobbet och i vardagen

Kom också ihåg dina medlemsförmåner som stöder ditt övergripande välbefinnande, till exempel rabatter på hotell och spa, samt på Yogaia och Puhti-hälsokontroller.


Rabatt på dataskyddspaket och dokument som utarbetas av en jurist

Som medlem får du F-Secures dataskyddspaket till medlemsförmånspris och rabatt på OpusLex advokattjänster. 


Hindrade ett strömavbrott dig från att arbeta? Kom ihåg dina rättigheter!

Som anställd har du som regel rätt till din lön även om det sker ett elavbrott på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är också skyldig att sörja för arbetarskyddet i exceptionella situationer.


YTK-föreningen är nu YTK Arbetsliv

Med hjälp namnbytet vill vi tydligare lyfta fram de olika aktörerna som börjar med YTK erbjuder och vad de medför. YTK Arbetsliv (f.d. YTK-Föreningen) erbjuder dig omfattande arbetslivstjänster, medan YTK Arbetslöshetskassa ger dig utkomstskydd vid behov. Namnbytet påverkar inte ditt medlemskap på något annat än på ett förhoppningsvis tydliggörande sätt. Tack för att du är vår medlem!

Linkki kyselyyn