Nyhetsbrev 6.5.2022

Kom ihåg din medlemsförmån -15% på juridiska tjänster!

Opuslex-advokatbyråerna runt om i Finland erbjuder YTK-medlemmarna 15 % rabatt på byråns tariff för följande advokattjänster:

  • Testamenten
  • Bouppteckningshandlingar
  • Arvskiftesavtal
  • Intressebevakningsfullmakter
  • Äktenskapsförord

Opuslex är ett nätverk av över tjugo självständiga och högklassiga advokatbyråer. Opuslex med  över 50 advokater och över 30 andra specialister betjänar Dig med yrkeskunskap i alla rättsliga frågor.

Se närmare information om förmånen i tjänsten OMA+


Ny medlemsförmån

Testamente och fullmakt angående intressebevakning till förmånspris

Som medlem i YTK-Föreningen får du en fullmakt angående intressebevakning och/eller testamente av hög kvalitet till ett förmånspris från erfarna advokater i OpusLex juridiknätverk. Förmånen är endast tillgänglig på finska.

  • Fullmakt angående intressebevakning från 250€ (inkl. moms)
  • Testamente från 400€ (inkl. moms)

Läs mer på vår hemsida! (på finska)

Detaljerad information och instruktioner om hur du utnyttjar förmånen finns i OMA+.

Linkki kyselyyn