Grön cykel på en väg

Ny juridisk tjänst och inspirerande ämnen om välbefinnande – sådant var år 2022 i YTK Arbetsliv

Förra året fick en snabb start i YTK:s arbetslivstjänster när vi lanserade den betydande ny medlemsförmånen: Tjänsten Lakikaveri. I Lakikaveri får våra medlemmar bland annat telefonrådgivning om arbetsrätt och advokattjänster för en årlig medlemsavgift på endast 24 euro.

Redan under det första året har vi sett att det finns ett behov av och en efterfrågan på tjänsten. Hela 10 000 medlemmar i YTK Arbetsliv fick under 2022 hjälp med anställningsrelaterade frågor i  tjänsten Lakikaverin.  

Olycksfallsförsäkringen för fritid gav också trygghet för många medlemmar. Vi ersatte nästan 1500 olyckor som hade skett våra medlemmar på fritiden.  

Kampanjen Työelämäkuntoon 2022 utmanade människor att reflektera över sitt eget välbefinnande

På våra medlemmars begäran satsade vi mycket på teman om välbefinnande. Vi utmanade alla att delta i kampanjen Työelämäkuntoon 2022 och erbjöd våra medlemmar mångsidiga förmåner och tjänster för att främja det holistiska välbefinnandet. 

Våra medlemmar tittade mer än 8500 gånger på föreläsningarna med välbefinnandeföreläsningarna av Joni och Kaisa Jaakkola, som arbetar som må-bra-coacher och fackboksförfattare, och responsen kring var väldigt positiv. Bekanta dig med Kaisas tips om hur man tar hand om sitt eget välbefinnande!  

Som en del av kampanjen bad vi också våra medlemmar att dela med sig av sina bästa tips om att ta hand om sin egen arbetslivskondition. Vi fick långt över 1300 svar, som vi läste flitigt och delade på våra sociala medier där de kan utnyttjas av andra.  

Karriärer och nya kunskaper

I slutet av 2022 bytte vi namn till YTK Arbetsliv. Vi förnyade också vårt varumärke och introducerade ett nytt ord i det finska språket: urailu, som betyder att göra karriär. En hurdan karriärist är du? Läs mer om bland annat olika sätt att göra karriär!   

Online utbildningsbiblioteket för arbetslivet innehåller tusentals webbutbildningar och är starkt kopplat till karriärtemat. Under fjolåret hade utbildningarna upp till 23 000 visningar och det skrevs ut 5500 stycken intyg för utbildningarna. Behöver du också hjälp med LinkedIn, att stärka din förmåga att uppträda eller skulle du vilja lära dig Adobes program?  

Vi fortsätter att utveckla våra tjänster ytterligare så att du vår medlem har så stor nytta av dem som möjligt i ditt arbetsliv. Här finns alla dina medlemsförmåner för år 2023! 

Tack för ditt medlemskap! ​​​​​​​

Linkki kyselyyn