Mottagarna av stipendierna Möjlighet har utsetts: YTK -Föreningen stöder sina medlemmar med 10 000 euro för att utveckla deras potential

Vinnarna i YTK -Föreningens stipendieansökan #MinussaOnMahdollisuuksia har utsetts. Ansökan av stipendierna som började på Möjligheternas dag 18.9.2019 har pågått under hösten som gått. YTK-Föreningen delar ut stipendier till ett värde av 10 000 euro för studier i anslutning till att utveckla eller upprätthålla det egna kunnandet i syfte att utöka möjligheterna för att få jobb eller klara sig i det nuvarande arbetet.

”Det kom ett enormt antal ansökningar, över 800 stycken, och man hade verkligen satsat på dem. Det var naturligtvis en svår uppgift för vår jury, men framför allt ville vi stödja människornas potential från många olika utgångspunkter”, berättar Ilona Kangas kund- och kommunikationschef för YTK-Föreningen.  

Särskilt gläder sig Kangas över hur grundligt sökandena hade dryftat sitt eget kunnande och sin utveckling och de kunde konkret beskriva, hurdant kunnande som de nya möjligheterna kräver.  

12 berättelser från olika områden

Totalt delade man ut #MinussaOnMahdollisuuksia-stipendier till 12 olika personer, till 12 olika sektorer  för uppgifter med allt från forskare i socialarbete till montörer. Stipendier tilldelades exempelvis för kompletteringskurser för att stödja byte av bransch eller ett språng från hobby till ett yrke samt till att lära sig nya färdigheter och bidra till att bli sysselsatt eller för att utvidga möjligheterna i det nuvarande arbetet.  

”Det finns rum för stigar av många slag och emellanåt korsningar eller även diken att ta sig över. Vi vill finnas just i dessa brytningspunkter och stötta människorna att hitta den rätta riktningen”, summerar Kangas.   

För mer information: 
Klientrelations- och kommunikationsdirektör
Ilona Kangas 
[email protected] 
p. 050 590 7853   

Linkki kyselyyn