Mot det nya – utnyttja karriärplaneringstjänsten gratis för medlemmarna

Vår samarbetspartner Mazhr har lanserat en ny tjänst för karriärplanering och jobbsökande, vilken är planerad för det föränderliga arbetslivet. Vi erbjuder de 1500 första av våra medlemmar ett gratis startpaket till tjänstens arbetspsykologiska test i juni – tag snabbt vara på din förmån, värd nästan 100 euro!

Så här tar du din medlemsförmån i bruk:

  1. Sök din medlemsförmånskod i tjänsten OMA+.
  2. Registrera dig eller logga in i tjänsten på adressen mazhr.com         
  3. Välj startpaketet på sidan Testit och mata in din förmånskod.
  4. Du får tillgång till att göra följande test: Persoonallisuus ja työkäyttäytyminen (Personlighet och arbetsbeteende), Arvot ja motivaatio (Värden och motivation)

När du löser ut koden, reservera c. 15 min. För att utföra varje enskilt test.

Lös in din medlemsförmån, värd nästan 100 euro, gratis under juni månad! Se din förmånskod i tjänsten OMA+. Det normala medlemspriset är 18,90€ / startpaket (värde 89,90 €). Startpaketet innehåller två psykologiska test: Personlighet och arbetsbeteendet samt Värden och motivation

Linkki kyselyyn