Medlemmarnas Lakikaveri-tjänst växer ytterligare

Lakikaveri-tjänsten har vuxit ännu mer i och med att den Vasabaserade advokatbyrån Aawa har anslutit sig till vårt samarbetsnätverk. Lakikaveri erbjuder föreningens medlemmar bland annat personlig utredningstjänst av en jurist, arbetsrättslig telefonrådgivning och rättsskyddsförsäkring. Läs mer!

"Vi är stolta och glada över att samarbeta med advokatbyrån Aawa. I och med den nya förstärkningen samarbetar Lakikaveri-tjänsten med sammanlagt 15 advokatbyråer över hela Finland, från Helsingfors till Rovaniemi,", säger Ilona Kangas, direktör för YTK-Föreningen.

Det omfattande nätverket av advokatbyråer gör det möjligt för föreningen att erbjuda sina medlemmar omfattande experthjälp i arbetsrättsliga frågor. Lakikaveris telefontjänst tar emot cirka 10 000 samtal årligen. Juristens personliga utredningstjänst granskar för sin del närmare 1 000 fall varje år.

– Vi ser fram emot att erbjuda vår hjälp till YTK-Föreningens medlemmar i frågor som rör deras anställningsförhållanden, och vi hoppas att medlemmarna efter varje kontakt ska känna sig hörda och ha fått hjälp utan att känna sig stressade, även om advokatens arbetsdag ofta är ganska hektisk, säger advokat Heidi Patronen från Aawa Advokatbyrå.

– Vårt kansli har framgångsrikt hanterat arbetstvister i olika domstolar. Men i första hand försöker vi alltid hitta en uppgörelse i godo som bäst tjänar medlemmens intressen, tillägger Kirsi Hägglund, advokat och vice häradshövding.

De vanligaste frågorna för YTK-förbundets medlemmar handlar om obetalda löner och uppsägningar av anställningsförhållanden. Oron för så kallade uppsägningsavtal har också ökat.

De advokatbyråer som samarbetar med oss ingår i nätverket OpusLex.

Lakikaveri hjälper vid arbetstvister

I arbetslivet kan vi ställas inför besvärliga situationer alltifrån uteblivna löner till oväntad uppsägning.

Lakikaveri-tjänsten är avsedd för alla medlemmar i YTK-Föreningen. Du kan ringa telefonrådgivningen omedelbart och du får tillgång till en personlig jurists utredningstjänst när du har varit medlem i YTK-föreningen i minst 6 månader.

Lär känna Lakikaveri!

Linkki kyselyyn