Känner du en studerande? Tipsa om ett gratis medlemskap i YTK -Föreningen!

Också en studerandemedlem drar nytta av YTK-Föreningens förmåner, till och med gratis! Vi erbjuder bland annat en olyckfallsförsäkring för fritiden, stödtjänster vid jobbsökande, telefonrådgivning av jurist och många förmåner av våra samarbetspartner. Läs mera och rekommendera ett medlemskap i YTK-Föreningen för den bekanta studeranden!

En studerandemedlem får avgiftsfritt:

Studerandemedlemskapet är gratis, om arbete saknas

En studerandemedlem får alla föreningens medlemsförmåner gratis, om han eller hon inte har ett arbete.

Om arbetet är minst 18 h/vecka, lönar det sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan. Då förändras medlemskapet till avgiftsbelagt från början av det påföljande året. Medlemsavgiften är ändå bara 18 euro per kalenderår.

Medlemsavgiften i arbetslöshetskassan är i år 92 euro. Då man ansluter sig mitt under året, faktureras för medlemsavgiften endast andelen för slutet av året.

Utkomstskyddet för en komplett medlem är garanterat

  • Genom att också höra till arbetslöshetskassan insamlas arbetsvillkoret (26 veckor under 28 månader), och man försäkrar sig själv i händelse av arbetslöshet och garanterar på så sätt sin rätt till inkomstrelaterad dagpenning. 
  • Om arbetsvillkoret blir uppfyllt under tiden för studierna, kan man vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning genast då studierna avslutats, även om man inte heller skulle få ett arbete. Studierna förlänger alltid granskningsperioden med sju år.

Linkki kyselyyn