Joels berättelse – en ny bransch, en ny möjlighet

”Tjänare! Jag vill endast meddela att jag får börja studera i höst. Jag tror att YTK-stipendiet ska ha ett stort tack för att jag fick studieplatsen och genom att prepkursen bekostades med det. En miljon tack, här började nya vindar blåsa på sektorn datateknik. Med hälsningar, Joel"

Vi vill genom med er dela ett glädjande exempel på hur nya möjligheter, trots de osäkra tiderna, kan öppna sig i även överraskande vändningar. Förra hösten delade vi ut  #MinussaOnMahdollisuuksia -stipendier för att utveckla det egna kunnandet och Joel var en av mottagarna av dem.

Maximeringen av möjligheterna gav resultat

Joel höll på att byta bransch, eftersom en handlov som skadades för 12 år sedan, hela tiden  gav sig till känna i de tunga byggnadsarbetena. ”Passionen för spel och med att planera sådana drog mig till sektorn datateknik”, berättar Joel. Företagspensionsbolagets rehabilitering stöder studietiden, men först gällde det att grabba tag i en studieplats.

 ”I ansökningsskedet funderade jag över hur jag kunde maximera min möjlighet att få börja studera och att en prepkurs skulle vara till stor hjälp. När sedan YTK -Föreningens stipendier skulle bli utdelade, tänkte jag att det i hög grad skulle göra det lättare att byta bransch, just med tanke på kostnaderna för en prepkurs.”

Då vi helt nyligen fick ett meddelande från Joel, där han berättade om att en studieplats hade öppnats för honom, hurrade vi alla tillsammans. Fröet till möjligheten hade burit frukt! De är alltid något stort att få höra, hur våra medlemmar har dragit nytta och gjort framsteg i sitt arbetsliv både med hjälp av sin egen aktivitet och vårt stöd. Vårt mål ”Vi bidrar till att lyckas i arbetslivets svängar” gick alltså i uppfyllelse på ett mycket konkret sätt.

”Det finns utrymme för stigar av mångahanda slag i arbetslivet och ibland korsningar eller t.o.m. diken att ta sig över. Vi vill finnas till som ett stöd just i dessa vändpunkter och stötta människor att finna sin egen riktning”, summerar YTK-Föreningens klient- och kommunikationsdirektör Ilona Kangas.

Det är fråga om det här:

#MinussaOnMahdollisuuksia -stipendierna

YTK -Föreningen delade i slutet av år 2019 ut stipendier till ett värde av 10 000 euro åt sina medlemmar för studier som ansluter sig till att utveckla eller upprätthålla det egna kunnandet, i syfte att öka möjligheterna för att få jobb eller klara sig i det nuvarande arbetet.

Linkki kyselyyn