Har du blivit mobbad på sociala medier? Berätta om dina erfarenheter, du kan vinna GoGift presentkort

Mobbning i arbetslivet och utanför det har förflyttat sig från den fysiska världen till webben och problemet växer. Över 40 % av vuxna upplever regelbunden eller sporadisk nätmobbning.

YTK-Föreningen vill kartlägga i vilken utsträckning föreningens medlemmar har stött på trakasserier, mobbning eller hot, till exempel på sociala medier och på annat håll på nätet och i digitala kanaler. Med hjälp av undersökningen vill vi vidare utreda medlemmarnas behov av hjälp och stöd när de utsätts för eventuella trakasserier på sociala medier.

Svaren på enkäten är anonyma. Du kan lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten, om du är villig att ge ytterligare information, till exempel i form av en intervju.

I slutet av enkäten kan du också delta i 50€ GoGift presentkort -lottdragningen. Lottdragningen sker 16.5.2022 och vinnarna (3 st.) underrättas personligen.

Svarstiden för enkäten är 3.-15.5.2022.

Tack för ditt deltagande!

Läs mer: ​​​​​​​

Linkki kyselyyn