Från och med 1.1.2022 är medlemmar i YTK-Föreningen försäkrade i LokalTapiola

Professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid som ingår i medlemskapet i YTK-Föreningen överförs till LokalTapiola fr.o.m. 1.1.2022. Som medlem kan du alltså fortfarande känna dig trygg och säker tack vare försäkringarna, och förändringen kräver inga åtgärder av dig.

Från och med 1.1.2022 är medlemmar i YTK-Föreningen försäkrade i LokalTapiolas professionella ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Bytet av försäkringsbolag föranleder ingen åtgärd för medlemmarna.

Beskrivningar av försäkringar, anvisningar och nya villkor finns här:

Genom den professionella ansvarsförsäkringen är du alltså som medlem fortfarande försäkrad i händelse av skadeståndsansvar som uppkommer i yrket, arbetet eller tjänsten. Dessutom har du professionell ansvarsförsäkring i händelse av tvister och brottsärenden som anknyter till ditt arbets- eller tjänsteförhållande. Olycksfallsförsäkringen för fritid ger trygghet vid olyckor på fritiden och gäller över hela världen. Observera dock att reseförsäkring alltid bör tecknas separat.

Obs!

Skador som uppkommit före 31.12.2021 ersätts även fortsättningsvis av Pohjola Försäkring. Anvisningar och villkor för dessa skador finns här:

Linkki kyselyyn