Få fart och riktning för karriären och jobbsökning med LinkedIn

Omkring 1,6 miljoner människor använder redan LinkedIn i Finland. Endast ett litet antal av dem är så kallade aktiva användare, och resten följer från sidan eller kan ha gjort en profil, men jobbet har stannat kvar där.

Oavsett dina mål och din situation hittar du utbildningar som passar din användning av LinkedIn och lär dig hur du använder LinkedIn på ett sådant sätt att dess användning stöder dina mål i arbetsvärlden.

LinkedIn-utbildningar är våra medlemmars långvariga önskemål. Nu finns det fler av dem tillgängliga i online-arbetslivsutbildningsbiblioteket som ingår i ditt medlemskap! (de flesta på finska för tillfället).


Läs mer om LinkedIn-utbildningarna och få mer information om hur du kan anmäla dig här!

Linkki kyselyyn